Saturday, April 18, 2009

Turning Uncountable Nouns into Countable Nouns (Тоолж болдоггүй нэр үгсийг тоолж болдог хэлбэрт оруулах)

Turning Uncountable Nouns into Countable Nouns (Тоолж болдоггүй нэр үгсийг тоолж болдог хэлбэрт оруулах)
Дэлгэрэнгvй хичээлийн агуулгаДасгал

Turning Uncountable Nouns into Countable Nouns (Тоолж болдоггүй нэр үгсийг тоолж болдог хэлбэрт оруулах)

Making uncountable nouns countable - Тоологддоггүй нэр үгсийг тоологддог болгон хувиргах

Нэр үгс

Тоологддоггүй

Sugar-сахар

Jewellery-үнэт эдлэл

Cheese-бяслаг

Wine-вино

Furniture-тавилга

Money-мөнгө

Тоологддоггүй асуулт

How much sugar is there?-Хэр их сахар байна?

How much jewellery is there?-Хэр их үнэт эдлэл байна?

How much cheese is there?-Хэр их бяслаг байна?

How much wine is there?-Хэр их вино байна?

How much furniture is there?-Хэдэн тавилга байна?

How much money is there?-Хэр их мөнгө байна?

Хариулт

There is a lot of sugar-Тэнд маш их сахар байна.

There is some jewellery-Тэнд нилээд үнэт эдлэл байна.

There is a lot of cheese-Тэнд зөндөө бяслаг байна.

There is some wine-Тэнд жаахан вино байгаа.

There is some furniture-Тэнд хэдэн тавилга бий.

There is a lot of money-Тэнд их мөнгө байгаа.

Үг нэмэх

bowl-аяга

piece-хэсэг

round-дугуй, бүхэл

bottle-лонх

piece-ширхэг, хэсэг

bag-цүнх, уут, багц, чингэлэг

Тоологддог болгох

A bowl of sugar-аяга сахар

A piece of jewellery-1 ширхэг үнэт эдлэл

A round of cheese-1 бөөрөнхий бяслаг

A bottle of wine-шил вино

A piece of furniture-1 ширхэг тавилга

A bag of money-уут мөнгө

Тоологддог асуулт

How many bowls of sugar are there?

How many pieces of jewellery are there?

How many rounds of cheese are there?

How many bottles of wine are there?

How many pieces of furniture are there?

How many bags of money are there?

Хариулт

There is one bowl of sugar.

There are two pieces of jewellery.

There are three rounds of cheese.

There is one bottle of wine.

There are two pieces of furniture.

There are four bags of money.

Тоологддоггүй нэр үгийг тоологддог болгон хувиргах бусад тохиолдлууд:

Та тоологддоггүй нэр үгсийг агуулж байгаа саваар нь тоолж болно.

Жишээ нь


bag-цүнх

A bag of money. 1 уут эсвэл цүнх мөнгө


barrel-торх

A barrel of beer. Торх шар айраг


bottle-лонх, шил

A bottle of wine. 1 шил вино


bowl-аяга

A bowl of sugar. Аяга сахар


box-хайрцаг

A box of cereal. 1 хайрцаг амуу тариа


bucket-хувин

A bucket of water. Хувин ус


can-лааз

A can of Coke. Лаазтай Coke


carton-хайрцаг

A carton of milk. Цаасан савтай сүү


cup-аяга

A cup of coffee. Аяга кофе


glass-стакан

A glass of water. Стакан ус


jar-ваар, шил

A jar of honey. Шилтэй зөгийн бал


packet-боодол

A packet of butter. Боодол цөцгийн тос

saucepan-хоолны сав

A saucepan of rice. Савтай будаа

spoon-халбага

A spoonful of sugar. Халбага сахар

tank-том төмөр сав

A tank of petrol. Банк дүүрэн бензин

tin-лааз

A tin of custard. Лаазтай чихэрлэг сүмс

tub-торх

A tub of margarine. Торх Маргарин

tube-хоолой, гуурс

A tube of toothpaste. Шүдний оо

Мөн тоологддоггүй хэмжээстэй нэр үгсийг тоологддог болгож болно.

litre-литр

pint-гүрүүшиг

pound=lb английн жин=0,454/ ounce-унци/ kilo-килограмм etc...

Мөн хэмжигддэг тоологддог нэр үгсийг өөр аргаар тоологддог болгож болно.

ball-бөөрөнхий юм

A ball of wool. Бөөрөнхийлж ороосон утас.

bar-дөрвөлжин юм

A bar of soap. Дөрвөлжин саван.

flake-ялтас, нэвс

A flake of snow. Цасан ширхэг.

handful-атга дүүрэн

A handful of sand. Атга элс.

piece-зүсэм

A piece of cake. Зүсэм бялуу.

pinch-чимх

A pinch of salt. Чимх давс.

slice-хэрчим A slice of ham. Хэрчим хиам.

No comments: