Monday, April 20, 2009

Some and any

We use some in positive sentences with uncountable nouns and plural nouns. Also we use some in questions when ask for things and offer things.

Some-ыг бид тоологддогүй нэр үг ба олон тоон дээр хэрэглэдэг. Энэ нь хэдэн буюу жаахан гэсэн утгатай. Мөн таны ярьж байгаа зүйл эерэг тал руугаа байна. Энэ нь та тухайн юмыг байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаа тохиолдолд.

Ex: There is some bread on the table. (Ширээн дээр жаахан талх байгаа)

Would you like some grapes?(Та жаахан усан үзэм авмаар байна уу?)

Can I have some sugar please?(Жаахан элсэн чихэр өгөөч?) (Та тухайн хүнд элсэн чихэр байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаа)

We use any in questions and negative sentences with uncountable nouns and plural nouns. Any-ыг ихэндээ асуух буюу үгүйсгэсэн өгүүлбэрт тоологдохгүй нэр үг ба олон тоотой хамт хэрэглэдэг.

Ex: Is there any water? (I don`t know if there is any water) Ямар нэгэн ус байхгүй биз? (Энэ нь ямар нэгэн ус байгаа үгүй гэдгийг мэдэхгүй эргэлзэж асууж байна)

Does she have any children? (He doesn`t know if she has any children) Түүнд ямар нэгэн хүүхэд бий юу? (Тэр түүнд ямар нэгэн хүүхэд байгаа талаар юу ч мэдэхгүй байна)

I can`t see any rice? Би ямарч будаа тэнд харахгүй байна.

There aren`t any people. Тэнд ямарч хүн алга.

We often use anyanyoneanything... after ifМөн any, anyone, anything эдгээрийг if-ын дараа их хэрэглэдэг.

*Anyoneхэн нэгэн
*Anything-
ямар нэгэн юм


If 
any letters arrive for me, can you send them to this address? Хэрвээ надад ямар нэгэн захиа ирвэл та энэ хаяг руу илгээчихгүй юу?

 

If anyone has any questions, I`ll be glad to answer them. Хэрэв хэн нэгэнд ямар нэгэн асуулт байвал би дуртайяа хариулах болно.

If you need anything, just ask. Хэрвээ ямар нэгэн юм хэрэгтэй бол шууд асуугаарай. 
Buy some pears if you see 
any. Хэрвээ ямар нэгэн лийр байвал жаахан авчаарай.

The following sentences are without if but they have the idea of if...Заримдаа 
any, anyone, anything-ыг if гүйгээр хэрэглэж бас болно. Доорх жишээг хар:

Anyone who wants to take the exam must give me their names before Friday. (Хэрвээ хэн нэгэн шалгалт өгөх бол Баасан гарагаас өмнө нэрнүүдээ өгсөн байх ёстой)

No comments: