Thursday, June 18, 2009

Passive voice – Идэвхгүй хэв

Англи хэлэнд идэвхтэй хэв ба идэвхгүй хэв гэж байдаг. 2 зүйлийг л маш сайн анхаарахад бусад нь тун амархан:

1. Идэвхтай хэвийн илэрхийлж байгаа өгүүлбэрт хамгийн гол санаа нь ХЭН юу хийх тухай юм.

2. Идэвхгүй хэвийн хамгийн гол илэрхийлдэг санаа ЮУ хийгдэх тухай гэж ерөнхий дөө ойлгож болно. Зарим тохиодолд шаардлагатай эж үзвэл үйлийн эзний by гэдэг үгийн тусламжтайгаар хэлж болдог.

Англи хэлний идэвхтэй хэв ба идэвхгүй хэвийн үйл үгийн бүтэц

Цагууд Идэвхтэй үйл үгийн бүтэц Идэвхтэй хэлбэрийн жишээ Идэвхгүй үйл үгийн бүтэц Идэвхгүй хэлбэрийн жишээ
Present Simple do I clean the classroom am/is/are done The classroom is cleaned
Past Simple did I cleaned the classroom was/were done The classrom was cleaned
Future Simple will do I will clean the classroom will be done The classroom wil be cleaned
Present Continuos am/are/is doing I am cleaning the classroom am/are/is being done The classroom is being cleaned
Past Continuous was/were doing I was cleaning the classroom was/were being done The classroom was being cleaned
Present Perfect have/has done I have cleaned the classroom have/has been done The classroom has been cleaned
Past Perfect had done I had cleaned the classroom had been done The classroom had been cleaned
Future Perfect will have done I will have cleaned the classroom will have been done The classroom will have been cleaned
going to am/is/are going to do I am going to clean the classroom am/is/are going to be done The classroom is going to be cleaned
used to used to do I used to clean the classroom used to be done The classroom used to be cleanedЖишээ өгүүлбэрүүд


Идэвхтэй хэв

Идэвхгүй хэв

Simple Present
Once a week, Tom cleans the house.
Once a week, the house is cleaned by Tom.
Present Continuous
Right now, Sarah is writing the letter.
Right now, the letter is being written by Sarah.
Simple Past
Sam repaired the car.
The car was repaired by Sam.
Past Continuous
The salesman was helping the customer when the thief came into the store.
The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store.
Present Perfect
Many tourists have visited that castle.
That castle has been visited by many tourists.
Past Perfect
George had repaired many cars before he received his mechanic`s license.
Many cars had been repaired by George before he received his mechanic`s license.
Simple Future
will

Someone will finish the work by 5:00 PM.
The work will be finished by 5:00 PM.
Simple Future
be going to

Sally is going to make a beautiful dinner tonight.
A beautiful dinner is going to be made by Sally tonight.
Future Perfect
will

They will have completed the project before the deadline.
The project will have been completed before the deadline.
Future Perfect
be going to

They are going to have completed the project before the deadline.
The project is going to have been completed before the deadline.
Used to
Jerry used to pay the bills.
The bills used to be paid by Jerry.
Would Always
My mother would always make the pies.
The pies would always be made by my mother.
Future in the Past
Would

I knew John would finish the work by 5:00 PM.
I knew the work would be finished by 5:00 PM.
Future in the Past
Was Going to

I thought Sally was going to make a beautiful dinner tonight.
I thought a beautiful dinner was going to be made

1 comment:

Anonymous said...

Angli helend idevhigui hev iim baidaltai baidag bol mongol helnee yaj ilerch garch irdeg ve.Mon mongol helnii busdaar uiluuleh hev yamar uuregtei heregleggdeg bol