Monday, April 20, 2009

Weather

Verbs 

Үйл үгс

Adjectives

Тэмдэг нэрс

General Descriptions

Ерөнхий тайлбарOther 
Things 


Бусад зүйлсWhat to say

Юу гэж хэлэх


Цаг агаарыг тодорхойлж хэлэх үйл үгнүүд

The sun is shining

Нар шарж байна

It is drizzling 

Бороо шивэрч байна

The wind is blowing

Салхи салхилж байна

It is raining (The rain is falling.) 

Бороо орж байна


It is hailing

Мөндөр орж байна

It is pouring (The rain is pouring down.) 

Бороо ширүүн орж байна


It is snowing (The snow is falling.) 

Цас орж байна

It is thundering

Тэнгэр дуугарч байнаЦаг агаарыг тодорхойлж хэлэх тэмдэг нэрс

humid

Sweltering = It is sweltering. or It is a sweltering day. 

Халуун бүгчим=Халуун бүгчим байна. эсвэл Халуун бүгчим өдөр байна.

Freezing = It is freezing. or It is a freezing day. 

Хөлдөм=Хөлдөм байна. эсвэл Хөлдөм өдөр байна.hot

Warm = It is warn. or It is a warm day.

Халуун=Халуун байна. эсвэл Халуун өдөр байна.

Cold = It is cold. or It is a cold day.

Хүйтэн=Хүйтэн байна. эсвэл Хүйтэн өдөр байна.

sunny

Sunny = It is sunny. or It is a sunny day.

Нартай=Нартай байна. эсвэл Нарлаг өдөр байна.

Cloudy = It is cloudy. or It is a cloudy day. 

Үүлэрхэг=Үүлэрхэг байна. эсвэл Бүрхэг өдөр байна.

clear

Clear = It is clear. or It is a clear day. 

Цэлмэг=Цэлмэг байна. эсвэл Цэлмэг өдөр байна.

Stormy = It is stormy. or It is a stormy day. 

Шуургатай=Шуургатай байна эсвэл Шуургатай өдөр байна.

fog

Misty = It is misty. or It is a misty day.

Бүүдгэр=Бүүдгэр байна эсвэл Бүүдгэр өдөр байна. Foggy = It is foggy. or It is a foggy day.

Манантай=Манантай байна эсвэл Манантай өдөр байна.wind

Breezy = It is breezy. or It is a breezy day

Сэвшээ салхитай=Сэвшээ салхитай байна. эсвэл Сэвшээ салхитай өдөр байна.

Windy = It is windy. or It is a windy day. 

Салхитай=Салхитай байна. эсвэл Салхитай өдөр байна. 

showery

Showery = It is showery. or It is a showery day. 

Ширүүн бороотой=Ширүүн бороотой байна. эсвэл Ширүүн бороотой өдөр байна.

Rainy = It is rainy. or It is a rainy day. 

Бороотой=Бороотой байна. эсвэл Бороотой өдөр байна.

cold

Frosty = It is frosty. or It is a frosty day. 

Хүйтэн жавартай=Хүйтэн жавартай байна. эсвэл Хүйтэн жавартай өдөр байна.

Snowy = It is snowy. or It is a snowy day. 

Цастай=Цастай байна. эсвэл Цастай өдөр байна.

ice

Icy = It is icy. or It is an icy day. 

Мөстэй=Мөстэй байна. эсвэл Мөстэй өдөр байна.

Drizzly = It is drizzly. or It is a drizzly day.

Шиврээ бороотой=Шиврээ бороотой байна. эсвэл Шиврээ бороотой өдөр байна.

dry

Dry = It is dry. or It is a dry day. 

Хуурай=Хуурай байна. эсвэл Хуурай өдөр байна.

Wet = It is wet. or It is a wet day. 

Чийгтэй=Чийгтэй байна. эсвэл Чийгтэй өдөр байна.


Цаг агаартай холбоотой бусад зүйлс 

Sunshine - Нартай, нарлаг өдөр

Lightning - Аянга цахилгаан

Puddles - Шалбааг

Raindrops - Борооны дусал

Hailstones - Мөндөр

Snowflakes - Цасан ширхэг

Frost - Жихүүн хүйтэн 

The weather forecast - Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ

Flood - Үер

Drought - Ган гачиг

Tidalwave - Далайн давалгаа

tornado / twister - Хар салхи


Atlantic / Eastern Pacific = a hurricane

Атлантын/Номхон далайн зүүн хэсэг = хар салхи
Northwest Pacific = a typhoon

Баруун хойд номхон 

далай = тайфун хар салхи
Rest of the world = a cyclone

Дэлхийн бусад хэсэг = циклон хар салхи
Цаг агаарыг ерөнхийд нь тайлбарлах 

humid

hot, scorching 

халуун, бүгчим халуун

wet, miserable, damp 

нойтон, бүрхэг, чийглэг

sunny

warm, mild, fine, dry

дулаан, зөөлөн, сайхан, хуурай

dull, grey 

бүрхэг, дүнсгэрclear

cool, refreshing

сэрүүн

cold, chilly 
хүйтэн, жихүүн

Юу гэж хэлэх 

Цаг агаар ямар байгаа талаар яаж асуух тухай
  • What is the weather like?
  • What is the weather doing?
  • Is it raining where you are?


Цаг агаарын тухай өгүүлсэн үгнүүдийн ихэнх нь тоологддоггүй үгс байдаг, иймд тоологддог үгнүүдийг шинээр бий болгох юмуу нэмэх нь зүйтэй. 

Fog / Mist 

A wisp of mist / fog. 

Hail

A hailstone 

Rain

A drop of rain A raindrop 

Snow

A snowflake 

Sunshine

A ray of sunshine 

Wind

A gust of wind

No comments: