Tuesday, April 21, 2009

Present Perfect Continuous Tense-Одоо төгсч үргэлжиж байгаа цаг

Одоо төгсч үргэлжиж байгаа цаг нь монгол хэлний "тэгсээр байна, ингэсээр байна" гэсэн үгнүүдтэй утга дүйцнэ.

Form: Sub+have/has been+verb+ing

1. An action that started in the past and has just stopped or recently stopped. There is usually a result now.

Үйл явдал өнгөрсөн үед эхлээд саяхан дууссан боловч одоо хүртэл үргэлжилсэн үйл явдлын үр дүнг илэрхийлэхэд хэрэглэгдэнэ.

Example:

I`m tired because I"ve been running. (Би бүр ядарчлаа гүйсээр байгаад)

Why is the grass wet? Has it been raining? (Өвс яагаад нойтон байнаа? Сая бороо орсон юмуу?)

You don`t understand because you haven`t been listening. (Чи намайг сонсохгүй байгаа учраас ойлгохгүй байгаа юм)

2. An action that started in the past and is continuing now.

Үйл явдал өнгөрсөн үед эхлээд одоо хүртэл үргэлжиж байгаа үйл явцыг онцолдог юм.

Example:

I have been writing. I am still writing now. (Би бичсээр л байна. Одоо ч бас бичиж л байна)

How long have you been learning German? Are you still learning now? (Чи хэр удаан Герман хэлийг сурч байгаа вэ? Одоо хүртэл сурсаар л байгаа юмуу?)

We often use for, since, before, until, still etc with the present perfect tense. Use for to talk about a period of time-5 minutes, 2 weeks, 6 years etc. Use since to talk about a point in past time at 9 o`clock, 1st January, Monday etc.

* Одоо төгсч үргэлжиж байгаа цагийг үйл явдлын цаг хугацааг тодорхойлоход for, since, before, until, still гэсэн үгүүдтэй хамт ихэвчлэн хэрэглэдэг.

Ex: I have been watching TV since 7pm. (Би зурагт орой 7 цагаас хойш үзэж байна)

Hey, I have been still waiting for you now. If you not going to come in 5 minuts I am going to home. (Хөөе, би чамайг одоо хүртэл энд хүлээж байна. Хэрвээ чамайг 5 минутын дотор ирэхгүй бол би харьлаа шүү)

Асуух хэлбэр дээр:

Have you been contacting with her? (Чи түүнтэй холбоотой байгаа юу?)

Has Hitka been going to school? (Хитка хичээлдээ явсаар байгаа юу?)

How long have they been playing football? (Тэд хэр удаан хөл бөмбөг тоглож байгаа юм бэ?)

Үгүйсгэсэн хэлбэр дээр:

My friend hasn`t been calling me for 2 weeks. (Миний найз над руу 2 долоо хоног ярьсангүй)

We haven`t been visiting them since March. (Бид тэднийд гуравдугаар сараас хойш очсонгүй)

He hasn`t been acting for a long time. (Тэр нэлээн удаан жүжиглэсэнгүй)

No comments: