Tuesday, April 21, 2009

Compound noun (Нийлмэл үг)

A compound noun is a noun that is made up of two or more words. Most compound nouns in English are formed by nouns modified by other nouns or adjectives.

Англи хэлэнд Нийлмэл үг нь хоёр ба түүнээс дээш үгнээс бүтсэн үгийг ниийлмэл үг гэдэг. Нийлмэл үг нь нэр үг болон тэмдэг нэрээс бүтсэн бүтэж нэг үг болдог бөгөөд заримдаа хоёр тусдаа үг байдаг.

Example:

The words tooth and paste are each nouns in their own right, but if you join them together they form a new word - toothpaste.

Example:

Tooth (шүд), paste (нухаш) гэдэг 2 тусдаа үг ниилээд toothpaste (шүдний үг) гэдэг үгийг бүтээж байна.

black (хар)+board (самбар)=blackboard (самбар)

peace and war (дайн ба энх)

full moon (тэргэл сар)

bed+room=bedroom (унтлагны өрөө)

class+room=classroom (анги)

hang up (утасны харилцуур тавих)

Noun-нэр үг

+

Noun

toothpaste-шүдний оо

Adjective-тэмдэг нэр

+

Noun

monthly ticket-сарын билет

Verb-үйл үг

+

Noun

swimming pool-усан сан

Preposition-угтвар үг

+

Noun

underground-метро

Noun

+

Verb

haircut-тайралт

Noun

+

Preposition

hanger on-аялдан дагалдагч

Adjective

+

Verb

dry-cleaning-хими цэвэрлэгээ

Preposition

+

Verb

outcome-үр дүн

* Заримдаа хоёр үг хоорондоо (-) зураас авч болдог.

Example:

check-in (зочид/онгоцны буудалд хүмүүсийг бүртгэх)

check-list (хийх ажлын жагсаалт)

check-up (эмчийн үзлэг)

No comments: