Monday, April 27, 2009

Car parts - Машины эд анги


Hand brake - Гар тооромз
Driver seat - Жолоочийн суудал
Seаt belt - Хамгаалалтын бүс
Horn - Дуут дохио
Dash board - Хянах самбар
Indicator - Хэмжүүр
Head light - Их Гэрэл
Full beam - Холын гэрэл
Dipped lights - Ойрын гэрэл
Rear view mirror/ wing mirror - заалны толь/ хажуугийн толь
Brake - Тоормоз
Accelerator - Хааз
Gear box - Хурдны хайрцаг
Gear stick - Араа
Sky-light - Салхивч
Soft-top - Бүрээсэн дээвэр
Head rest - Суудлын дэр
Motor - Мотор
Hood Rear - Багааж
Boot Wing - Далавч
Petrol/gas tank - Банк/ түлшний сав
Oil - Тос
Dip stick - Тос хэмжигч
Spark plug - Сэвчээ
Piston - Бүлүүр (поршен)
Sump - Тосны тэвш (Кастир)
Valve - Клапан / хавхлаг
Radiator - Радиатор
Fan belt - сэнсний ремень
Spare wheel - Запаас дугуй
Wheel - Жолооны хүрд
Distributor cap - Таслан хувайрлагч
Battery - аккуммулятор
Windscreen - Салхны шил

Rear windscreen - Арын шил
Jack - Данхраад
Warning/Distress lights - Ослын дохио/дохио
Windscreen wiper - Шил арчигч
Tyre - Хаймар/ Дугуй
Snow tyres - Өвлийн Дугуй
Studded tyre - Дугуйны хээ
Glove box - Урд хайрцаг
Door - Хаалга
Exhaust pipe - Яндан
Shock absorber - Амoртирзатoр
Number plate - Дугаар

No comments: