Monday, April 20, 2009

Shapes (Хэлбэр дүрс)

Хэлбэр дүрс
Энгийн шулуун хэлбэртэй дүрснүүд

Rectangle-Тэгш өнцөгт

Square-Дөрвөлжин

Triangle-Гурвалжин

Энгийн дугуй дүрснүүд

Circle-Дугуй

Oval-Зууван

Гурвалжингийн хэлбэрүүдEquilateral triangle -Адил талт гурвалжинIsosceles triangle-Адил хажуут гурвалжинRight angled triangle-Тэгш өнцөгт гурвалжин


3D хэлбэрүүд


Cone-Конус

Cube-Шоо


Cylinder-Цилиндр


Pyramid-Пирамид


Rectangular Prism-Тэгш өнцөгт призм


Sphere-БөмбөрцөгМатематикийн дүрсүүд

Parallelogram-Параллель

Pentagon-5 өнцөгт

Hexagon-6 өнцөгт

Octagon-8 өнцөгтОлон төрлийн дүрснүүд


Coffin-Авс хэлбэрийнгонзгой дүрс 


Diamond-Жишүү 4 өнцөгт


Heart-Зүрхэн хэлбэр


Kiteаасан шувуу хэлбэр 


Petal-Дэлбээ хэлбэр

Shell-Дун хясаа хэлбэр


Star-Од хэлбэр


Teardrop-Нулимсан дусал хэлбэр

No comments: