Tuesday, April 21, 2009

Odd-one-out Game (Сондгой болгонийг авч хая) тоглоом

This simple activity practises vocabulary and to some extent speaking. Make a list of four or five words, all but one of which have something in common. Ask friends to find the "odd-one-out".

Don`t be surprised if they come up with some surprising answers. Just ask them to justify their choice. You may well find it logical.

Энэ бол маш амархан "Сондгой болгонийг авч хая" гэдэг тоглоом. Бид англи хэл сурч байхдаа их тоглодог. Энэ тоглоом нь таны үгсийн санг дээшлүүлэхэд тус болно. Хэрвээ найз болон хамтран сурч байгаа хүнтэйгээ цуг тогловол илүү үр дүнтэй юм. Доорх дасгал дээр өгсөн үнүүдийг тайлбарын хамт хийж үзүүлсэн байгаа.

Example:

dog, cat, donkey, dragon

Доорх дасгалийн хамгийн эхний хариу "cat" юмуу "dragon" байж болно. Яагаад гэвэл cat гэдэг үг ганцаараа "с" гээр эхэлж байна, эсвэл хэн нэгэн dragon гэж хариүлж болох л юм. Яагаад гэвэл dragon гэж луу гэсэн үг. Энэ нь үлгэрт гардаг домгийн амьтан болохоос биш бусад 3-н амьтан шигээ бодит амьтад биш гэх мэтчилэн. Гэхдээ ерөнхийдөө "cat" гэж хариулвал зохимжтой юм.

Words

Some possible answers

dog, cat, donkey, dragon

cat - begins c
dragon - mythological

banana, tomato, peach, apple, pear

banana - shape (хэлбэр нь өөр)

Thailand, Singapore, Tokyo, England, Vietnam

Tokyo - city, not country (Токуо орон биш)
England - not in Asia (Англи азид байдаггүй)

car, aeroplane, truck, bus, train

aeroplane - flies (нисдэг)
truck - not for passengers (хүн зөөдөггүй)

camera, computer, television, telephone, fax-machine

camera - doesn`t need electricity (цахилгаанаар ажилладагүй)

ball, mall, hall, pull, tall, call

pull - different ending (төгсгөл нь өөр байна)

hotel, motel, town-house, condominium, classroom

classroom - not for residence (ангид хүн амьдардаггүй)

water, bottle, shop, pencil, candy

water - uncountable noun (тоологддогүй нэр үг)

doll, dog, drop, fog, drool

fog - beginning f (f -ээр эхэлж байна)

No comments: