Wednesday, April 22, 2009

Employment application form-ажилд орох хүснэгт

PERSONAL INFORMATION: Хувийн мэдээлэл

First Name Нэр _____________________________

Middle Name Дундах нэр___________________________

Last Name Овог нэр_____________________________

Street Address Гудамжны хаяг

_______________________________________________________

City, State, Zip Code Хот, улс, код

_______________________________________________________

Phone Number Утасны дугаар

(___)___________________________________

Are you eligible to work in the United States? Та Америкад ажиллах эрхтэй юу?

Yes Тийм _______ No Үгүй_______

If you are under age 18, do you have an employment/age certificates? Хэрвээ та 18 аас доош настай бол танд ажиллах эрх бий юу?

Yes ___ No ___

Have you been convicted of or pleaded no contest to a felony within the last five years? Та сүүлийн 5 жилийн дотор ямар нэгэн гэмт хэрэгт холбогдож байсан уу?

Yes_______ No_______

If yes, please explain: Хэрвээ тийм бол тайлбарна уу? _________________________________________

__________________________________________________________

POSITION/AVAILABILITY: Ажлын байр/Бэлэн байдал

Position Applied For Ямар албан тушаал/ажлын байранд хандаж буй

________________________________________

Days/Hours Available Өдөр/Цагаар ажиллах боломж

Monday Даваа____
Tuesday Мягмар____
Wednesday Лхагва____
Thursday Пүрэв____
Friday Баасан____
Saturday Бямба____
Sunday Ням____

Hours Available: Цагаар ажиллах боломж from аас _______ to хүртэл______

What date are you available to start work? Хэзээнээс эхэлж ажиллаж чадах вэ?

________________________________________

EDUCATION: Боловсрол

Name and Address Of School Сургуулийн нэр, хаяг- Degree/Diploma Зэрэг/Диплом- Graduation Date Төгссөн огноо

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Skills and Qualifications: Ур чадвар ба Мэргэшил Skills, чадвар Training, сургалт Awards шагнал

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

EMPLOYMENT HISTORY: Ажлын намтар

Present Or Last Position: Одоо эсвэл сүүлийн ажил:

Employer: Ажил олгогч_____________________________________________________

Address: Хаяг______________________________________________________

Supervisor: Зохион байгуулагч ____________________________________________________

Phone: Утас_______________________________

Email:Еmail хаяг________________________________

Position Title: Албан тушаал _________________________

From: аас______________ To: хүртэл______________

Responsibilities: Ажил үүрэг____________________________________________________

__________________________________________________________

Salary: Цалин _______________

Reason for Leaving: Орхих шалтгаан____________________________________________


Previous Position: Өмнөх ажил

Employer: _____________________________________________________

Address:______________________________________________________

Supervisor: ____________________________________________________

Phone: _______________________________

Email: ________________________________

Position Title: _________________________

From: ______________ To: ______________

Responsibilities: ___________________________________________________

__________________________________________________________

Salary: _______________

Reason for Leaving: ____________________________________________

May We Contact Your Present Employer? Таны одоогийн ажил олгогчтой холбоо барьж болох уу?

Yes _____ No _____

References: Лавлагаа

Name/Title Address Phone Нэр, Тушаал, хаяг, утас

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

I certify that information contained in this application is true and complete. Би үнэн зөв хариултыг өгч энэхүү хүснэгтийг бөглөсөн болно.

I understand that false information may be grounds for not hiring me or for immediate termination of employment at any point in the future if I am hired. I authorize the verification of any or all information listed above. Би хэрвээ худал мэдээлэл өгсөн бол энэхүү ажилд орж чадахгүй ба хэрвээ энэхүү ажилд орсон тохиолдолд ямар ч мэдэгдэлгүйгээр ажлаас чөлөөлнө гэдгийг хүлээн зөршөөрч байна.

Signature Гарын үсэг______________________________

Date Огноо__________________________________

No comments: