Monday, April 20, 2009

Family members (Гэр бүлийн гишүүд)

Members of the Family

father-эцэг, аав

dad-аав *daddy-ааваа

mother-эх, ээж

mum-ээж *mummy-ээжээ, mom-ээж (AE-Америкаар)

parents-эцэг эх

child-хүүхэд

children-хүүхдүүд

son-хүү

daughter-охин

brother-ах

sister-эгч

elder brother-ах (өөрөөс чинь ах хүнд)

younger brother-эрэгтэй дүү

elder sister- эгч (өөрөөс чинь эгч хүнд)

younger sister-эмэгтэй дүү

grandfather, granddad, grandpa-өвөө

grandmother, grandma, granny-эмээ

grandson-ач хүү

granddaughter-ач охин

grandchild-ач

uncle-авга

aunt-нагац

cousin-үеэл

nephew-ач эрэгтэй дүү (ахын хүүхэд)

niece-ач эмэгтэй дүү (эгчийн хүүхэд)

boyfriend-найз залуу

girlfriend-найз охин

fiance-сүйт залуу

fiancee-сүйт бүсгүй

bride-сүйт бүсгүй

groom-сүйт хар хүү

wife-эхнэр

husband-нөхөр

spouse-эхнэр юмуу нөхөр

father-in-law-хадам аав

mother-in-law-хадам ээж

parents-in-law-хадам аав ээж

son-in-law-хүргэн

daughter-in-law-бэр

brother-in-law-хадам ах

sister-in-law-хадам эгч

godfather-загалмайлсан аав

godmother-загалмайлсан ээж

godson-загалмайлсан хүү

goddaughter-загалмайлсан охин

godchild-загалмайлсан хүүхэд

* Ихэнхдээ хүүхдүүд аав ээжийгээ ингэж дууддаг.

No comments: