Monday, April 20, 2009

Countries/Nationalities... (Улс орон, үндэстэн...)

Countries, Nationalities, Languages and Flags

Улс, үндэстэн, хэл болон далбаа


Country / Nationality / Language

Улс/үндэстэн/хэл

Capital Cities

Нийслэл хотууд 

Flags

ДалбааАнгли хэлэнд улс орон болон тухайн улс орноос гаралтай бүтээгдэхүүн, хүмүүс, үйлчилгээ зэргийг тодорхойлж буй тэмдэг нэрүүдийг оноосон нэр гэж нэрлэх ба тогтмол ТОМ ҮСГЭЭР эхэлж бичдэг болохыг бүү март.

For example: Irish coffee-Ирланд кофе, Belgium chocolate is very famous. Белги шоколад бол маш нэртэй.

Country-Орон

Nationality-Үндэстэн

Official Language(s)-Албан ёсны хэл

Australia-Австрали

Australian

English

Austria-Австри

Austrian

Austrian

Belgium-Белги

Belgium

French or Flemish

Brazil-Бразил

Brazilian

Portuguese

Britain/England-Англи

British

English

Canada-Канад

Canadian

English or French

China-Хятад

Chinese

Mandarin

Denmark-Денмарк

Danish

Danish

Egypt-Егифт

Egyptian

Arabic

Finland-Финланд

Finnish

Finnish

France-Франц

French

French

Germany-Герман

German

German

Greece-Грек

Greek

Greek

Hungary-Унгар

Hungarian

Hungarian

Italy-Итали

Italian

Italian

Japan-Япон

Japanese

Japanese

Korea-Солонгос

Korean

Korean

Mexico-Мексик

Mexican

Spanish

Northern Ireland-Умард Ирланд

Irish

English

Poland-Польш

Polish

Polish

Portugal-Португал

Portugese

Portugese

Russia-Орос

Russian

Russian

Scotland-Шотланд

Scottish

English or Gaelic

South Africa-Өмнөд Африк

South African

Afrikaans
English
Is Ndebele
IsiXhosa
IsiZulu 
Northern Sotho (Sepedi) 
Sesotho
Setswana
SiSwati
Tshivenda
Xitsonga 

Southern Ireland-Өмнөд Ирланд 

Irish

English

Spain-Испани

Spanish

Spanish

Sweden-Швед

Swedish

Swedish

Switzerland-Швейцари

Swiss

French / German / Italian

The Netherlands-Голланд

Dutch

Dutch

Turkey-Турк

Turkish

Turkish

The USA-Америк

American

English

Wales-Вэльш

Welsh

English эсвэл Welsh

Улс орны нийслэл хот нь тухайн улсынхаа хамгийн чухал хот нь байх бөгөөд улсын юмуу төрийн дээд удирдлагууд нь уулзаж ажлаа явуулдаг засгийн газар болон засаг захиргааны төв нь байдаг. 

Country-Орон

Capital City-Нийслэл

Australia

Canberra

Austria

Vienna

Belgium

Brussels

Brazil

Brasilia

Britain

London

Canada

Ottawa

China

Beijing

Denmark

Copenhagen

Egypt

Cairo

England

London

Finland

Helsinki

France

Paris

Germany

Berlin

Greece

Athens

Hungary

Budapest

Ireland (Northern)

Belfast (regional capital)

Ireland (Southern)

Dublin

Italy

Rome

Japan

Tokyo

Korea

Seoul 

Mexico

Mexico City

Northern Ireland 

Belfast

Poland

Warsaw 

Portugal

Lisbon

Russia

Moscow

Scotland

Edinburgh

South Africa

Cape Town

Southern Ireland 

Dublin

Spain

Madrid

Sweden

Stockholm

Switzerland

Bern

The Netherlands

Amsterdam

Turkey

Ankara

The USA

Washington

Wales

Cardiff (regional capital)

Тухайн улсын төрийн далбааг тодорхойлж хэлэхдээ тус үндэстэнг тодорхойлон хэлсэн тэмдэг нэрийг хэрэглэнэ. 

Country

Description

The Flag

Australia

The Australian flag


Austria

The Austrian flag


Belgium

The Belgium flag


Brazil

The Brazilian flag


Canada

The Canadian flag


China

The Chinese flag


Denmark

The Danish flag


Egypt

The Egyptian flag


England

The English Flag 

Finland

The Finnish flag


France

The French flag


Germany

The German flag


Greece

The Greek flag


Hungary

The Hungarian flag


Ireland 

The Irish flag 

Italy

The Italian flag


Japan

The Japanese flag


Mexico

The Mexican flag


Poland

The Polish flag


Portugal

The Portuguese flag


Russia

The Russian flag


Scotland

The Scottish flag


South Africa

The South African flag


Spain

The Spanish flag


Sweden

The Swedish flag


Switzerland

The Swiss flag


The Netherlands

The Dutch flag


Turkey

The Turkish flag


The UK 

The Union Flag 


The USA

The American flag


Wales

The Welsh flag

No comments: