Monday, April 20, 2009

Modal verbs Туслах үйл үг Can / Could / Must/ Be able to..

Modal verbs give additional information about the mood of the main verb that follows it. In other words, they help to incorporate or add the level of necessity: (must -obligation, requirement, no choice); (should - recommendation); (can/could-it is possible); and (may/might - option, choice) The Modal verbs always come before the verbs. But the verb should be in Infinitive form. You must not put to before the verb.

Modal verb-нь туслах үйл үг гэсэн утгатай. Энэ нь өгүүлбэрийг улам тодотгож илүү мэдээлэл өгөхөд тусалдаг. Доорх туслах үйл үгүүд Англи хэлэнд байдаг байнга хэрэглэгддэг ерөнхий туслах үйл үгүүд.

*Туслах үйл үгүүд байнга үйл үгийхээ өмнө нь ордог ба үйл үг маань байнга анхныхаа хэлбэр дээр байна. Үйл үгийн өмнө to-г тавих ёсгүй.

Common Modal Verbs

Can-чадах

Could-чадах болно

May-магадгүй

Might-магадгүй

Must-тэгэх ёстой

Ought to-ёстой

Shall-тэгнэ, ингэнэ

Should-тэгэх ёстой

Will-тэгнэ, ингэнэ

Would-тэгж байх болно

Be able to-байж чадна

Example: You should take warm clothes. (Чи дулаан хувцас авах ёстой шүү)

*You should to take warm clothes. (Ингэж бичихгүй. Энэ бол буруу)

Calm down Tamira, she may come back to you. (Тайвшираа Тамираа, цаадах чинь магадгүй буцаад ирэх байх чам дээр)

Can you do this for me please? (Чи энийг надаа хийгээд өгөхгүй юу?)

Туслах үйл үгийг ур чадварыг илэрхийлэхэд хэрэглэнэ.

Цаг

Зөвшөөрсөн өгүүлбэр (can)

Үгүйсгэсэн хэлбэр (cannot=can"t)

Асуух хэлбэр? (can / can`t)

Одоо

can speak German quite well. Би Германаар дажгүй сайн ярьж чаддаг.

can`t speak Chinese. Би Хятадаар ярьж чаддагүй.

Can you speak English? Та Англиар ярьжчаддаг уу?

Can`t you find your key? Чи түлхүүрээ олжчадахгүй байна уу?

Өнгөрсөн

Can - could

could only speak English when I was a child. Би хүүхэд байхдаа зөвхөн англиар л ярьдаг байсан.


Cannot=can`t - could not,couldn`t.

couldn`t speak any German when I came here. Би энд ирэхдээ германаар огтхон ч ярьж чаддагүй байсан.


Can=can`t - could=couldn`t.

Could you have taken German course before you came here? Чи энд ирэхээсээ өмнө герман хэлний дамжаанд явж байсан уу?

Couldn`t you get any help with your German when you arrived? Чи энд ирээд ямар нэгэн герман хэлний тусламж аваагүй юм уу?


Ирээдүй

Can - be able to 

will be able to speak German fluently by the time I leave Germany. Би германаас буцахдаа германаар чөлөөтэй ярьж чаддаг болчихно.


Cannotcan`t - will not be able towon`t be able to

won`t be able to go on holiday next year. Би дараа жил амралтаарааявахгүй.

Cancan`t - will be able to, won`t be able to.

Will you be able to go on holiday this year? Чи энэ жил амралтаараа явах уу?

Why won`t you be able to go on holiday next year? Чи яагаад дараа жил амралтаараа явахгүй гэж?


Ex: Birds can fly.(Шувуунууд нисч чаддаг)

Horses can`t fly but they can run very fast. (Моринууд нисч чаддагүй, харин тэд хурдан давхиж чаддаг)

1 comment:

Buyangerel A said...

taalagdlaa!!! bayrllaaa