Tuesday, April 21, 2009

Making plans (Төлөвлөгөө гаргах)

Энэ харилцан ярианд хоёр найз хэрхэн төлөвлөгөө гаргаж байгааг харуулсан юм.


Jim: Hello. (Байна уу?)

Susan: Hello. Could I talk to Jim? (Байна уу? Би Jim-тай ярьж болох уу?)

Jim: Yes. It is me. Who is speaking? (Бололгүй яахав. Би байна. Хэн ярьж байна?)

Susan: Hi, Jim. This is Susan. How are you doing these days?

(Сайн уу Jim, Susan байна. Ойрд ямаршуухан байна даа?)

Jim: Good. What is up? (Сайн, юу байна?)

Susan: Are you busy on Friday evening? (Баасан гарагт чи завгүй уу?)

Jim: No, I am free. Why? (Үгүй, би завтай. Яасан?)

Susan: Would you like to have а dinner together?

(Чи оройн хоол хамт идэхийг хүсч байна уу?)

Jim: Sounds good. What time would you like to meet?


(Сайхан сонсогдож байна. Чи хэдэн цагаас уулзахыг хүсч байна?)

Susan: How about 6:00? (6 цагт байвал ямарав?)

Jim: I am sorry. It is impossible. How about 7:00?

(Уучлаарай, арай л боломж алга. 7 цагаас бол ямар вэ?)

Susan: No problem. (Ямар ч асуудалгүй.)

Jim: Great. Where would you like to meet?

(Гайхалтай. Чи хаана уулзахыг хүсч байна.)

Susan: Why do not we meet in front of Antico`s Italian Restaurant?

(Яагаад бид Antico-ын итали зоогийн газрын өмнө уулзаж болохгүй гэж?)

Jim: Sounds good. See you there.
(Сайхан сонсогдож байна. Тэнд уулзъя)

Susan: Great. Bye (Гайхалтай. Баяртай)

No comments: