Monday, April 20, 2009

Энгийн өнгөрсөн цаг - үгүйсгэсэн хэлбэр I did not

Энгийн өнгөрсөн цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр

I did not

I/he/she/it/you/we/you/they

did not

did not have

did not read

did not like

did not eat

did not drink

I/he/she/it/you/we/you/they

didn`t

didn`t have

didn`t read

didn`t like

didn`t eat

didn`t drink

Баталсан өгүүлбэрийг үгүйсгэсэн өгүүлбэр болгож өөрчлөхийн тулд өгүүлэгдэхүүний дараа DID NOT гэдгийг бичих ба түүний ард бичигдэх үйл үг нь тодорхой бус төлөв дээр байна.

Зөвшөөрсөн хэлбэр

Үгүйсгэсэн хэлбэр

I worked.

I didn`t work. Би ажлаагүй.

You worked. (singular 1 and plural 1+)

You didn`t work. Чи ажлаагүй.

He worked.

He didn`t work. Тэр ажлаагүй.

It worked.

It didn`t work. Энэ ажилсангүй.

We worked.

We didn`t work. Бид ажлаагүй.

They worked.

They didn`t work. Тэд ажлаагүй.


Өчигдөр Бен юуг хийсэн болон юуг хийгээгүй вэ?

On Saturday Mr Bean didn`t wake up at 6.00 am. Хагас сайнд Бэн өглөө 6-д сэрээгүй.

He didn`t get up at 6.15 am. He got up at 9.00 am. Тэр өглөө 6.15-д босоогүй. Тэр 9-д боссон.

He didn`t go to the office. Тэр оффис руугаа яваагүй.

He didn`t have a shower. He had a bath. Тэр шүршүүрт ороогүй. Тэр ваннанд орсон.

After his shower he didn`t have a cup of coffee. Тэр шүршүүрт орсныхоо дараа кофе уугаагүй.

He didn`t have breakfast. Тэр өглөөний цай уугаагүй.

After breakfast he didn`t read the newspaper. He went for a run. Тэр өглөөний цайныхаа дараа сонин уншаагүй. Тэр гүйсэн.

After his run he didn`t go to work. He went to meet his friends. Тэр гүйсэнийхээ дараа ажилдаа яваагүй. Тэр найзуудтайгаа уулзахаар явсан.


Зөв бичих дүрэм - Зарим дүрмийн бус үйл үгийн хувирал

do-did - wake up-woke up get upgot up - gowent - have-had - eat-ate - read-read

No comments: