Monday, April 20, 2009

This/That/There is/There are/These are/Those are

This/That/There is/There are/These are/Those are гэдэг үгнүүд нь ямар нэг утгыг агуулдаггүй.

Үүнийг өгүүлэгдэхүүний байрыг нөхөхийн тулд ашигладаг.

Өмнө нь дурдаагүй сэдвийн талаар ярьж эхлэх тохиолдолд.

There is ба There are хоёрыг хэрэглэнэ.

Мөн They are гэдгийг зар тараах, юмыг дүрслэх болон бодит явдлыг мэдэгдэхэд ашиглана. 
Use "This and That" for one item. (Singular nouns)

This-нь Энэ юм гэсэн утгатай амьгүй юмыг төлөөлж нэрлэж байгаа юм.

That-нь Тэр юм гэсэн утгатай амьгүй юмыг төлөөлж нэрлэж байгаа юм.

Example: This is my pen. (Энэ бол миний үзэг )

                   That is a very nice guitar. (Тэр бол маш гоё гитар

These are нь This-ын олон тооны хэлбэр эдгээр юм гэсэн үг.

Those are нь That-ын олон тооны хэлбэр тэдгээр юм гэсэн үг.

            Ex: These are very important documents. Don`t mix them!

                  (Эдгээр бичиг баримтууд маш чухал шүү, бүү хооронд нь хольчихоорой)

Those people all come from Canada. (Тэр хүмүүс бүгд Канадаас ирцгээсэн)

Use "There is" for one item. (Singular nouns) Use "There are" for many items. (Plural nouns)

There is -г зөвхөн ганц тоон дээр ярьж байгаа юманд хэрэглэнэ.

There are-г зөвхөн олон тоон дээр ярьж байгаа юманд хэрэглэнэ.

           Ex: There is a book on the table.(Ширээн дээр нэг ном байна

                      There are lots of water for the fish.(Загаснуудад хангалттай их ус байна)

Үгүйсгэсэн хэлбэр дээр бүгд ардаа not-ыг авна.

Жишээ нь:

           Ex: This is not that much difficult to do.(Энийг хийхэд тийм ч хэцүү биш)

                      There aren`t any meetings today.(Өнөөдөр ямар ч хурал байхгүй)


No comments: