Monday, April 20, 2009

Used to

"Used to" expresses the idea that something was an old habit that stopped in the past. It indicates that something was often repeated in the past, but it is not usually done now. Used to-г ямар нэгэн юмыг урьд нь байнга хийдэг байсанаа одоо хийхээ больчихсон зүйлд хэрэглэнэ. Ихэнхдээ хүмүүс ямар нэгэн зуршил болтлоо хийж байсан юмнаасаа одоо салсан тохиолдолд хэрэглэдэг.

Examples:

Bolorо used to smoke one box in a day. (Болороо өдөрт нэг хайрцаг тамхи татдаг байсан)

Sam and Mary used to go to Thailand in the summer. (Sam Mary 2 зун болгон Тайланд явдаг байсан)

used to start work at 9аm. (Би өглөө болгон 9 цагт ажилаа эхэлдэг байсан)

My dad used to eat meat, but now he is a vegetarian. (Миний аав мах их иддэг байсан харин тэр одоо цагаан хоолтон)

When I was child I used to follow my parents and cry a lot. (Би хүүхэд байхдаа ээж аавыгаа их дагаж уйлдаг хүүхэд байж билээ)

No comments: