Saturday, April 18, 2009

Likes and Dislikes (Дуртай ба дургүй зүйлс)

Likes and Dislikes (Дуртай ба дургүй зүйлс)

Do you like ...?

enjoy-дуртай, цэнгэх| like-дуртай | love-маш их дуртай |hate-үзэн яддаг

Асуулт асуух ба асуултанд хариулах:

Question

Answer +

Answer -

Do you enjoy learning English?

Англи хэл сурах чамд тааллагддаг уу?

Yes, I love it

Тиймээ, би маш их дуртай.

No, I hate it

Үгүй, би үзэн яддаг.

Does he like living in Germany?

Тэр Германд амьдрах дуртай юу?

Yes, he loves it

Тиймээ, тэр маш их дуртай.

No, he hates it.

Үгүй, тэр үзэн яддаг.

Did you love the Beatles in the 60s?

Чамд Битлзын 60аад оны дуунууд үнэхээр таалагддсан уу?

Yes, I loved them

Тиймээ, тэд надад үнэхээр таалагдсан.

No, I hated them.

Үгүй, би тэднийг үзэн яддаг.

Do you hate football?

Чи хөл бөмбөгийг үзэн яддаг уу?

No, I love it.

Үгүй, би их дуртай.

Yes, I hate it.

Тиймээ, би үзэн яддаг.

Хэн нэгэнд ямар нэг зүйл хийхийг санал болгохдоо үйл үг + ing - г хэрэглэж болно:

feel like-тэгмээр байна| fancy-сонирхох, шохоорхох

Асуулт асуух ба асуултанд хариулах:

Question

Answer +

Answer -

Do you feel like going out tonight?-Орой гармаар байна уу?

Yes, I`d love to-Тиймээ, дуртайяа.

No, I don`t feel like it. Үгүй, нэг их гармааргүй байна.

Do you fancy going for a drive?-Машин баримаар байна уу?

Yes, I`d love to. Тиймээ би барьмаар байна.

No, I don`t feel like it. Үгүй нэг их тэгмээргүй байна.


Love - Hate

Дараахь үйл үгнүүдийн араас (love, like, don`t mind-хамаагүй, татгалзахгүй/doesn`t mind-хамаагүй, татгалзахгүй hate) нэр үг, төлөөний нэр болон үйл үг + ing - ийг хэрэглэж болно.


Love

Like

Don`t mind

Hate

Noun (coffee)

I love coffee. Би кофед маш их дуртай.

I like coffee. Би кофед дуртай.

I don`t mind coffee. Би кофе уухаас татгалзахгүй.

I hate coffee. Би кофег үзэн яддаг.

Pronoun (him)

I love him. Би түүнд маш их хайртай.

I like him. Би түүнд дуртай.

I don`t mind him. Би түүнээс татгалзахгүй.

I hate him. Би түүнийг үзэн яддаг.

Verb (flying)

I love flying. Би нисэх маш их дуртай.

I like flying. Би нисэх дуртай.

I don`t mind flying. Би нисэхээс татгалзахгүй.

I hate flying. Би нисэхийг үзэн яддаг.


How about doing something? vs Would you like to do something?

Хэн нэгэнд ямар нэг зүйл хийхийг санал болгохдоо дараахь зүйлийг хэрэглэж болно:

Question

Answer +

Answer -

How about going out tonight? Өнөө орой гарвал яаж байна хө?

Yes, I`d love to. Тиймээ би үнэхээр хүсэж байна.

No, I don`t feel like it. Би тэгмээргүй байна.

Would you like to go out tonight? Чи өнөө орой гарахыг хүсэж байна уу?

Yes, I`d love to. Тиймээ би үнэхээр хүсэж байна.

No, I don`t feel like it. Би тэгмээргүй байна.

How about having a drink? Юм уувал яасан юм бэ?

Yes, I`d love to. Тиймээ би үнэхээр хүсэж байна.

No, thanks. Үгүй, баярлалаа.

Would you like to have a drink? Чи юм уумаар байна уу?

Yes, I`d love one. Тиймээ би үнэхээр нэгийг хүсэж байна.

No, thank you. Үгүй, баярлалаа.

Анхаар! "How about ..." албан бус, "Would you like to ..." албан ёсны асуулт юм.


Now let`s see how Mr Bean does it...Одоо Mr.Бэнн эдгээрийг яаж хэрэглэдэгийг харъя:

Mr. Bean is at home when his wife comes in...Mr. Бэнн эхнэрээ гэртээ ирэхэд нь ярьж байгаа нь:

Mr. Bean

Hello, darling. Do you fancy going out tonight?-Хайрт минь чи орой гадуур гармаар байна уу?

Mrs. Bean

Oh, no thanks, I don`t really feel like it tonight. How about renting a film instead. Өө, үгүй баярлалаа, би нэг их гарахыг хүсэхгүй байна. Харин оронд нь 2 уулаа кино авч үзвэл яасан юм бэ?

Mr. Bean

OK. Do you feel like watching the new Bruce Willis film, Die Hard 13? ОК. Bruce Willis-ын шинээр гарсан "Die Hard 13" ыг үзмээр байгаа юмуу?

Mrs. Bean

Oh, no. I hate him. Do you like Julia Roberts? Өө, үгүй . Би түүнийг үзэн яддаг. Чамд Julia Roberts тааллагддаг уу?

Mr. Bean

I don`t mind her. Би нэг их татгалзахгүй шүү.

Mrs. Bean

Well I really like her. Let`s rent her new film then. Тийм үү, би үнэхээр түүнд дуртай. Тэгвэл 2 уулаа түүний шинэ киног авч үзье л дээ.

No comments: