Saturday, April 18, 2009

Энгийн одоо цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр - I do not

Энгийн одоо цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр - I do not

The Present Simple negative - Жирийн одоо цагийн үгүйсгэсэн хэлбэр - "don`t" = do not | "doesn`t" = does not

Гуравдагч этгээд (he, she, it) үгүйсгэсэн хэлбэрт үйл үг нь "s" дагавар авна. Жишээ нь:

Do you read book?

Yes, i do

Does he like candy?

No, he likes ice cream

I/we/you/they

do not

do not have

do not read

do not like

do not eat

do not drink

I/we/you/they

don`t

don`t have

don`t read

don`t like

don`t eat

don`t drink

He/she/it

does not

does not have

does not read

does not like

does not eat

does not drink

He/she/it

doesn`t

doesn`t have

doesn`t read

doesn`t like

doesn`t eat

doesn`t drink


Хагас сайн өдрийн өглөө Бений хийдэг болон хийдэггүй зүйлс

On Saturday Mr Bean doesn`t wake up at 6.00 am. He wakes up at 8.00 am. Хагас сайн өдөр Бен 6 цагт сэрдэггүй.Тэр 8 цагт сэрдэг.

He doesn`t get up at 6.15 am. He gets up at 9.00 am. Тэр 6.15-д босдоггүй, 9 цагт босдог.

Everyday he doesn`t go to the post office. He goes to the post office 2 times in a week. Тэр шуудан руу өдөр бүр явдаггүй. Тэр 7 хоногт 2 удаа шуудан явдаг.

He doesn`t have a shower. He has a bath.

Тэр шүршүүрт ордоггүй, баннанд ордог.

After his shower he doesn`t have a cup of coffee. He has a shave and brushes his teeth. Шүршүүрт орсоны дараа тэр кофе уудаггүй, сахлаа хусаж шүдээ угаадаг.

Baagii doesn`t watch TV in the morning. He watches TV until 4am. Баагий өглөөгүүр зурагт үздэггүй. Тэр өглөөний 4 хүртэл зурагт үздэг.

After breakfast he doesn`t read the newspaper. He goes for a run. Өглөөний цайны дараа тэр сонин уншдаггүй. Тэр гүйхээр явдаг.

After his run he doesn`t go to work. He usually visits friends. Гүйсний дараа тэр ажил руугаа явдаггүй. Тэр голдуу найз нартайгаа уулздаг.

No comments: