Saturday, April 18, 2009

Жирийн одоо цаг - The present simple "I do"

Жирийн одоо цаг - The present simple "I do"

Бид жирийн одоо цагийг байнга, тогтмол давтагддаг үйл явдлыг илэрхийлэхэд хэрэглэдэг.


Гуравдагч этгээд дээр (he, she, it) үйл үг нь "s" дагавар авна.

Жишээ нь:

I

do

have

work

read

you

do

have

work

read

he does has works reads
she does has works reads
it does has works reads
we do have work read
they do have work read


Даваа гарагийн өглөө бүр Бений хийдэг зүйлс

Every Monday Mr Bean wakes up at 6.00 am. Даваа гараг бүр Бен өглөөний 6 цагт сэрдэг.

He gets up at 6.15 am and goes to the bathroom. Тэр 6.15-д босоод угаалгын өрөө рүү явдаг.

He usually has a shower then he has a shave and brushes his teeth. Тэр ихэвчлэн душинд ороод тэгээд сахлаа хусаж, шүдээ угаадаг.

He eats breakfast at about 7.00 am. Тэр өглөөний цайгаа 7 цагийн үед уудаг.

After breakfast he reads the newspaper. Өглөөний цайныхаа дараа тэр сонин уншдаг.

At 7.30 am he goes to work. 7.30-д тэр ажил руугаа явдаг.

Зөв бичих дүрэм:

-s / -sh/ -ch гийгүүлэгчээр төгссөн үгс - es дагаварыг авна:

Жишээ нь: toss-tosses - crash - crashes - scratch - scratches

-y гийгүүлэгчээр төгссөн үгс -ies болж хувирна:

Жишээ нь: worry-worries - cry-cries

* Мөн....

do-does - go-goes болдог.

No comments: