Saturday, April 18, 2009

Getting to know you (Чамайг мэддэг болох)

Чамайг мэддэг болох

To Like - дуртай байх, таалагдах

To Look Like - ... юм шиг харагдах,

Be Like - ... юм шиг байх

Асуултууд:

What does he like? Тэр юунд дуртай вэ?

What does he look like? Тэр ямархуу харагддаг вэ?

What would he like? Тэр юунд дурлах бол?

What is he like? Тэр ямархуу вэ?

How is he? Тэр сайн уу?

Like

1. Like гэдэг үйл үг нь дуртай байх, таалагдах, зөвшөөрөх гэх мэт утгыг илэрхийлдэг. Жишээ нь: I like your new car. Би чиний шинэ машинд дуртай.

2. Мөн Like нь ямар нэг юмтай адил, төстэй гэсэн утгыг илэрхийлдэг.

Жишээ нь: Q. What does he look like? A. "He looks like his brother."

А. Тэр яг ямар харагддаг вэ? Х. Тэр ахтайгаа адилхан харагддаг.

3. Would like гэдэг үгийг бид санал, хүсэлт тавихад хэрэглэдэг.

Жишээ нь: I`d like another glass of wine, please." Би дахиад нэг хундага вино авмаар байна.

4. Гэхдээ "What is he/she/it like?" гэдэг нь хэн нэг хүний зан чанар юмуу нэг юмны шинж чанарын тухай асууж буй онцгой асуулт юм, энэ асуултын хариултанд like гэсэн үг хэрэглэдэггүй.

Жишээ нь: Q. "What is he like?" - A. "He is very nice."

А. Тэр ямаршуу вэ? Х. Тэр маш дажгүй.

Q. "What is it like?" - A. "It is very reliable.

А. Энэ ямархуу юм шиг байна. Х. Энэ маш найдвартай.

Миний тухай зарим нэг хариултууд:

Асуулт

Та яаж асууж болох вэ?

Миний хариулт

What do I like to drink? Би юу уух дуртай вэ гэвэл?

What do you like to drink? Чи юу уух дуртай вэ?

I like tea and coffee, I also like wine and beer. Би цай, кофенд дуртай, мөн дарс, шар айрганд дуртай.

What do I like to eat? Би юу идэх дуртай вэ?

What do you like to eat? Чи юу идэх дуртай вэ?

I like pizza, I also like fruit. I don"t like fatty meat. Би pizzaнд дуртай мөн жимсэнд. Би тарган маханд дуртай.


What do I look like? Би ямархуу харагддаг вэ?

What do you look like? Чи ямар харагддаг юм бэ?
I am medium height and a little fat. Some people say that I am attractive but I don"t think I am. Би дунд зэргийн жаахан тарган. Зарим хүмүүс намайг дажгүй харагддаг гэдэг гэхдээ би тэгж боддоггүй.

Who do I look like? Би хэнтэй адил харагддаг вэ?

Who do you look like? Чи хэнтэй адил харагддаг вэ?

Some people say I look like Сараа. I don`t think I do. Хүмүүс намайг Сараатай адилхан харагддаг
гэдэг.

What am I like? Би ямархуу вэ?
What are you like?Чи ямаршуу вэ?
I think I am quite nice. A lot of people say that I have a good sense of humor. Би өөрийгөө үнэн дажгүй гэж боддог ш дээ. Oлон хүмүүс намайг алиа хошин гэж хэлдэг.
What is my house like? Миний байшин ямархуу вэ?
What is your house like? Танай байшин чинь ямаршуу юм бэ?
It`s quite small. It has a kitchen, bathroom, living room and two bedrooms. Энэ нилээн жижигхэн. Гал тогоо, банны өрөө, зочны өрөө болон 2 унтлаганы өрөөтэй.


Анхаар!

Like гэдэг үг нь үргэлжлэх цагууд дээр хэрэглэгддэггүй ба "I am liking ..." гэж хэлдэггүй.

No comments: