Saturday, April 18, 2009

Хүний биеийг тодорхойлох (Гадаад дүр төрх)

Хүний биеийг тодорхойлох (Гадаад дүр төрх)

Describing people-Хүний биеийг тодорхойлох

She is thin-туранхай She is fat-бүдүүн Tall and short-өндөр, намхан

Describing people

Хүний биеийг тодорхойлох

height and build

Биеийн өндөр ба галбир

type of hair

Үсний хэлбэр

complexion

Өнгө зүс

Appearances - Гадна төрх

Height - Биеийн өндөр

How tall is he? Тэр хэр өндөр вэ?

He is tall. Тэр бол өндөр.

He is short. Тэр бол намхан.

He is medium height. Тэр бол дунд зэргийн.

+

He is very tall. Тэр бол маш өндөр.

He is quite short. Тэр нилээд намхан.

He`s very buildy. Тэр нэлээн биеэрхүү.

Build - Биеийн галбир

She is skinny. Тэр бол хатингар.

She is fat. Тэр бол бүдүүн.

She is thin. Тэр бол туранхай.

She is overweight. Тэр жин хэтэрсэн.

She is slim. Тэр бол гуалиг.

She is plump. Тэр бол махлаг.

She is slender. Тэр бол туяхан.

She is stocky. Тэр бол пагдгар.

Type of hair - Үсний хэлбэр

She has long hair. Тэр урт үстэй.

She has short hair. Тэр богинохон үстэй.

He is bold. Тэр халзан.

She has medium length hair. Тэр дунд зэргийн үстэй.

She has very long hair. Тэр маш урт үстэй.

She has too short hair. Тэр дэндүү богинохон үстэй.

She has long, black hair. Тэр урт хар үстэй.

She has short, black hair. Тэр богионохон хар үстэй.

He has long braided hair. Тэр урт сүлжсэн үстэй.

She has medium length, blonde hair. Тэр дунд зэргийн хонгор шар үстэй.

She has medium length, red hair. Тэр дунд зэргийн улаан үстэй.

She has short, blonde hair. Тэр богинохон шаргал үстэй.

She has long, straight, black hair. Тэр урт, шулуун, хар үстэй.

She has short, straight, black hair. Тэр богинохон шулуун хар үстэй.She has long fuzzy hair. Тэр урт арзгар үстэй.

She has medium length, straight, blonde hair. Тэр дунд зэргийн шулуун шаргал үстэй.

She has medium length, wavy, red hair. Тэр дунд зэргийн долгионтой үстэй.

She has short, curly, blonde hair. Тэр богинохон буржгар шар үстэй.

She has medium blond hair, blue eyes. Тэр дунд зэргийн хонгор шар үстэй, цэнхэр нүдтэй.

He has bold and pale. Тэр халзан, цонхигор царайтай.

She has long straight black hair. Тэр урт шулуун хар үстэй.

He has short hair and thick lips. Тэр богинохон үстэй, зузаан уруултай.

He has short yellow curly hair and bat ears. Тэр богинохон шар буржгар үстэй, дэлдэн чихтэй.

She has fuzzy afro orange hair and glasses. Тэр африкийн арзгар улбар шар үстэй, нүдний шилтэй.

Type of complexion - Өнгө зүс

He is Asian. He has light-brown skin. Тэр цайвар бор арьстай ази хүн.

She is black. She has dark skin.

Тэр бол хар. Тэр хар арьстай.

He is white. He has fair skin. Тэр бол цагаан. Тэр цайвардуу арьстай.

She is white. She has slightly tanned skin. Тэр цагаан мөртлөө жаахан бордуу арьстай.

She is white. She has very pale skin. Тэр цагаан гэхдээ маш зонхигор.

Шинэ үгс!

bald, black, blonde, blue, brown, curly, fat, grey, long , medium,
overweight, pale, plump, red, short, skinny, slim, stocky, straight, tall, tanned,
thin, wavy and white

Эдгээр үгс нь тэмдэг нэр ба нэр үгийг тодотгож өгдөг

very-маш, quite-нилээн and slightly-жаахан, үл ялих

Эдгээр үгс нь тодорхойлогч үгнүүд ба тэмдэг нэрийг тодорхойлж өөрчилдөг

Describing people`s features

Гадаад төрхөөр нь хүнийг тодорхойлох

eyes(нүд)

right eye-баруун нүд

left eye-зүүн нүд

nose(хамар)

left nostril-зүүн хамрын нүх

right nostril-баруун хамрын нүх

mouth(ам)

upper lip-дээд уруул

lower lip-доод уруул

ears(чих)

right ear-баруун чих

left ear-зүүн чих


Appearances - Гадна төрх

Ерөнхий

beautiful-гоё, сайхан
(зөвхөн эмэгтэй хүн дээр)

handsome-гоё, сайхан
(зөвхөн эрэгтэй хүн дээр)

pretty-хөөрхөн
(зөвхөн царайн дээр)

good looking-гоё, дажгүй харагддаг
(эр,эм, охид, хөвгүүд)

ugly-муухай
(эр, эм, охид, хөвгүүд)

Halle Berry is a very beautiful woman. Halle Berry бол маш сайхан эмэгтэй.

Hugh Jackman is a very handsome man. Hugh Jackman бол маш сайхан залуу.

Хishigbayar is a pretty girl. Хишигбаяр бол маш хөөрхөн охин.

Posh and Becks are a good looking couple. Posh, Beck 2 бол маш үзэсгэлэнтэй харагддаг хосууд.

Quasimodo is quite ugly. Quasimodo бол нилээд царай муутай.

attractive-сэтгэл татсан (men, women, boys or girls)

Halle Berry, Hugh Jackman, David Beckham and Victoria Beckham are all attractive people.

Hair-Үс

blonde/fair hair-хонгор шаргал үс

brown hair-бор үс

red hair-улаан үс

black hair-хар үс

grey hair-саарал үс

Eyes-Нүд


grey eyes-саарал нүд

green eyes-ногоон нүд

blue eyes-цэнхэр нүд

brown eyes-бор нүд

Other features - Бусад онцлог

moustache-сахал

beard-эрүүний сахал

chin-эрүү

forehead-дух

nostrils-хамрын нүх

eyebrows-хөмсөг

cheeks-хацар

fringe-үсээ урдуураа тайрсан

lips-уруул

teeth-шүд


"What colour hair does she have?" Тэр ямар өнгийн үстэй вэ?

She has fair hair. Тэр цайвардуу үстэй.

эсвэл

She has blonde hair. Тэр хонгор шаргал үстэй.

"What colour hair has he got?"

He`s got brown hair. Тэр бор үстэй.

"What colour eyes has she got?"

She`s got blue eyes. Тэр цэнхэр нүдтэй.

"What colour eyes has he got?"

He`s got brown eyes. Тэр бор нүдтэй.

"Does she have long hair?"

"Yes, she does." Тиймээ тэрэнд байдаг.

"Has he got long hair?"

"No, he has not. He`s got short hair." Үгүй тэрэнд байдаггүй. Тэр богино үстэй.

"Does she have a round face?"

"No, she does not. She has a long face." Үгүй тэр тийм биш. Тэр гонзгой царайтай.

"Does he have a round face?"

"Yes, he does." Тиймээ тэр тийм.

"Has she got a large nose?"

"No, she has not. She is got a small nose." Үгүй тэр тийм биш. Тэр жижигхэн хамартай.

"Does he have a big nose?"

"Yes he does. He has a very big nose." Тэр том хамартай.

"Does she have a thin mouth?"

"No, she does not. She has a full mouth" Үгүй, тэр зузаан уруултай.

"Does he have small ears?"

"No, he does not. He has big ears." Үгүй, тэр том чихтэй.

So what about me? - Миний гадаад төрх ямар вэ гэвэл?

I am medium height.

Би дунд зэргийн өндөртэй.

I have hazel eyes.

hazel=ногоон+бор

I have medium length, straight, brown hair.

Би дунд зэргийн шулуун, бор үстэй.

I wear glasses.

Би нүдний шил зүүдэг.

I am slightly overweight.

Би жаахан илүү жинтэй.

I have a pale complexion.

Би цонхигор царайтай.

No comments: