Thursday, June 18, 2009

Would ба өнгөрсөн дэх ирээдүй цаг

Would ба өнгөрсөн дэх ирээдүй цаг

Ерөнхий дөө "Would" гэсэн баймж үг дараах хэлбэрээр хэрэглэгддэг:

- Нөхцөлт өгүүлбэрт


- "will" гэдэг үгийн өнгөрсөн цагийн хэлбэр

- өнгөрсөнд давтан хийдэг байсан үйлдэл

Жишээ нь:

  • If he were an actor, he would be in adventure movies. - Хэрэв тэр жүжигчин байсан бол тэр адал явдалт кинонд тоглох байсан : нөхцөлт өгүүлбэр /Second Conditional хичээлийн харна уу/
  • I knew that she would be very successful in her career. Тэр эмэгтэй ажил хөдөлмөртөө их амжилт гаргана гэдгийг тэр мэдэж байсан : "will" гэдэг үгийн өнгөрсөн цаг
  • When they first met, they would always have picnics on the beach. : Бид анх танилцаж байхдаа дандаа наран шарлагын газар очдог байсан : энэ хэлбэр "used to" гэсэн хэлбэртэй ижил

"Would" -г одоо өнгөрсөн ирээдүй цаг дээр хэрэглэх

Баймж үг

Зөвшөөрсөн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй


Үгүйсгэсэн хэлбэр
1. = Одоо 2. = Өнгөрсөн 3. = Ирээдүй

would
нөхцөлт өгүүлбэрт

1. If I were president, I would cut the cost of education. - Хэрэв би ерөнхийлөгч байсан бол боловсролын өртөгийг бууруулах байсан

2. If I had been president, I would have cut the cost of education.
- Хэрэв би ерөнхийлөгч байсансан бол боловсролын өртөгийг бууруулчихсан байх байсан

3. If I were elected president next year, I would cut the cost of education. Хэрэв би ирэх жилийн сонгуулиар сонгогдох байсан бол боловсролын өртөгийг бууруулах байсан

1. If I were president, I would not raise taxes. Хэрэв би ерөнхийлөгч байсан бол татварыг нэмэхгүй байх байсан

2. If I had been president, I would not have raised taxes. - Хэрэв би ерөнхийлөгч байсансан бол татварыг нэмэхгүй байх байсан

3. If I were president, I would not sign the tax increase next week. - Хэрэв би ерөнхийлөгч байсан бол ирэх долоо хоногт татварыг нэмэхгүй байх байсан

would
"will" -н өнгөрсөн хэлбэр

I said I would help you. - Би чамд туслана гэж хэлсэн шүү дээ /I will help you/

He told me he would be here before 8:00.
- Тэр надад 8 цагаас өмнө энд ирнэ гэж хэлсэн /Анх хэлэгдсэн байдал нь : I will be here before 8:00/

I said I wouldn`t help you.

He told me he would not be here before 8:00.

would
өнгөрсөнд давтан хийдэг байсан зүйл

When I was a kid, I would always go to the beach. - Би хүүхэд байхдаа дандаа наран шарлагын газарт очдлг байсан /I used to go to the beach/

When he was young, he would always do his homework.

When I was a kid, I wouldn`t go into the water by myself. - Би хүүхэд байхдаа ус руу ганцаараа явдаггүй байсан

When he got older, he would never do his homework. - Тэр том болоод гэрийн даалгавраа хийхээ больсонӨнгөрсөн дэх ирээдүй цаг

Ямарваа нэгэн зүйлийг ирээдүйд хийх тухай, ямар нэгэн зүйл ирээдүйд болох тухай өнгөрсөнд ярьж байгаа тохиолдолыг
FUTURE IN THE PAST буюу өнгөрсөн дэх ирээдүй цаг гэдэг.

Энгийн ирээдүй цаг дээр "will" гэдэг үгийн илэрхийлдэг санаа "would" гэдэг үгийн тусламжтай тэр чигээрээ гарах ба мөн "going to" -гийн илэрхийлдэг санаа "was going to" гэдэг үгийн тусламжтайгаар тэр чигээрээ гарна.
Жишээ нь:

  • I told you he was going to come to the party. - Тэр ирэх гэж байсан гэж би чамд хэлсэн шүү дээ : төлөвлөсөн үйлдэл
  • I knew Julie would make dinner. Жюли оройн хоол хийнэ гэж би мэдэж байсан : тухайн үед Жюли хоол хийнэ гэж шийдвэр гаргасан.
  • Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he came alone. - Жейн Самыг эмэгтэй дүүгээ дагуулж ирнэ гэсэн гэж хэлсэн боловч тэр ганцаараа ирсэн : төлөвлөсөн үйлдэл
  • I had a feeling that the vacation was going to be a disaster. - Энэ амралт шал утгагүй болно гэдгийг би мэдэрч байсан : ирээдүйд болох зүйлийг урьдчилан хэлсэн.
  • He promised he would send a postcard from Egypt. - Тэр Египетээс ил захидал явуулна гэж амласан : өнгөрсөнд нэг мөч дээр ирээдүйд хийх үйлийн тухай шийдвэр гаргасан.

No comments: