Tuesday, June 23, 2009

Asking family-Гэр бүлийн тухай асуух

Rita: Tell me about your brother and sister, Sue. Sue ах эгчийнхаа талаар яриач.

Sue: Well, my sister is a lawyer. Миний эгч хуульч.

Rita: Really? Does she live here in Seattle? Тийм үү? Эгч чинь энд Seattle-д амьдардаг юмуу?

Sue: Yes, she does. But she"s working in Washington, D.C., right now. Her job is top secret. Тийм. Гэхдээ одоо тэр Washington D.C.-д ажиллаж байгаа. Түүний ажил бол маш нууц.

Rita: Wow!! And what does your brother do? Хөөх! Ах чинь юу хийдэг юм бэ?

Sue: He"s a painter. He"s working in Argentina this month. He has an exhibition there. Миний ах зураач. Тэр энэ сард Аргентинд ажиллаж байгаа. Тэнд үзэсгэлэнгээ гаргаж байгаа юм.

Rita:
What an interesting family!!! Ямар сонирхолтой гэр бүл вэ!!!

Sue: What about your family? Харин танай гэр бүл?

Rita: Oh, my mum is an actress, she works in Bollywood in India? Өө манай ээж жүжигчин тэр Bollywood-д ажилладаг юм.

Sue: Ooh really? Is she famous? Хөөх тийм үү? Нэртэй юу ээж чинь?

Rita: Yes she"s pretty famous though in my country. Тийм үү манайд нэлээн нэртэй шүү.

Sue: And the rest? Тэгээд бусад нь?

Rita: My dad has got own mining company in Mongolia. Манай аав Монголд уул уурхайн компанитай.

Sue: Mm ... I think he sounds rich he he he Аа ... тэгвэл нэлээн баян байх аа тээ хэ хэ

Rita: He does actually. And my brother lives in Chicago and he just married to Vietnamese woman and had a baby boy. Тэр үнэхээр баян шүү. Манай ах Chicago-д амьдардаг юм, Вьетнам хүүхэнтэй гэрэлчихсэн нэг хүүтэй.

Sue: Really, that"s cool! Тийм үү, ямар гоё юм бэ!

Rita: Yes, his baby is just cute. Харин тийм, хүүхэд нь маш эгдүүтэй.

No comments: