Monday, June 22, 2009

Librarian: Can I help you? Танд яаж туслах вэ?

Natalie: Yes. I am a bit confused. My sociology class is supposed to read a chapter in a book called Sociology and the Modern Age. According to the syllabus, the book is in the library, but I haven"t been able to find it.

Тэгээч. Би нэг жаахан эргэлзээд байнаа. Би социологын хичээл дээрээ Социологи ба Орчин үе гэсэн ном унших ёстой юм. Гэвч танай номын үечилсэн жагсаалтаас хайгаад би олдоггүй.

Librarian: Do you have your syllabus with you? May I see it? Чи зөв бичиж авсан биз дээ? Би хараадхая?

Natalie: Yes, uh....I put it in the front of my sociology notebook. Oh, here it is. Бололгүй яахав, аа ...би социологынхоо хичээлийн дэвтэрны урд нь хийчихсэн байгаа. Өө энд байна.

Librarian: Let me see. Oh yes. Your professor has placed this book on reserve. That means you can not find it on the shelves in its usual place. You need to go to a special room called the reserve room. It"s down the hall and to the right.

Алив хараадхая. Өө тийм. Танай профессор чинь энэ номыг захиалгаар уншуулахыг хүсэв гэсэн байна. Тэгэхлээр чи энэ номыг жирийн нэг номын сангийн тавиураас олж авч чадахгүй. Чи тусгай ном захиалж авдаг өрөө рүү очих хэрэгтэй. Энэ нь залны доошоогоо баруун гар талд чинь байгаа.

Natalie: I"m sorry - I still don"t understand what you mean by on reserve. Уучлаарай-би захиалгаар ном авах гэж ерөөсөө сайн ойлгохгүй л байна.

Librarian: You see, your professor wants every one in the class to read the chapter. If one student removes the book from the library, it is likely that none of the other students will have the opportunity to read it. So, your professor has insured that all students have the opportunity to read it by placing it on reserve.

Юу вэ гэхээр танай профессор чинь энэ бүлэгийг хүн бүр уншссан байхыг хүссэн байна. Хэрвээ нэг оюутан энэ номыг авч яваад үгүй хийчихвэл бусад оюутнууд унших боломгүй болно гэсэн үг. Тэгээд л танай профессор чинь бүх оюутнуудыг захиалаад унших боломж олгосон байна.Natalie: So, will I be able to find this book? Тэгээд би уншиж болох уу?

Librarian: Yes, when a book is on reserve, a student can go to the reserve room and ask the reserve librarian for the book. The student can have the book for a few hours, and he or she MUST read it in the library during that time. That way, the book stays in the library, and all students have a chance to read it.

Бололгүй яахав, захиалгын номыг уншихдаа номын санчдаа хэлээд тусгай захиалгын ном уншдаг өрөөнд уншина. Оюутан энэ номыг хэдэн цагаар ашиглаж болно гэхдээ харин зөвхөн номын сан дотроо л унших ЁСТОЙ. Тэгвэл ном эндээ байхын зэрэгцээ оюутан болгон унших боломжтой болж байгаа юм.


Natalie:
Okay. Thank you. I understand now. Баярлалаа. Одоо л ойлголлоо.

Librarian: Will there be anything else? Өөр ямар нэгэн асуудал байна уу?

Natalie: No! I am on my way to the reserve room. Thanks again! Байхгүй! Би захиалгын өрөө рүү явлаа.

No comments: