Thursday, June 18, 2009

Suppose ба be suppused to

"suppose" гэдэг үг олон тохиолдолд "төсөөлөн бодох" "гэж бодож байна" гэсэн санаа агуулж хэрэглэгддэг.
 • I suppose you`ll be meeting Danielle when you go to Paris? = I think you`ll be meeting Danielle when you go to Paris
 • I suppose you two know each other? = I guess you two know each other?
"suppose" гэдэг үгийг үргэлжлэх хэлбэр дээр хэрэглэдэггүй Өөрөөр хэлбэл "I am supposing" гэж хэлдэггүй.
 • Now I suppose we`ll have to do something else.
 • We`re waiting for John and I suppose he must be stuck in traffic. = We`re waiting for John and I guess he must be stuck in traffic.
 • At this moment I suppose it doesn`t matter. = At this moment I think it doesn`t matter.
"suppose" гэдэг үгийн санааг эсрэг утга оруулж "гэж бодохгүй байна" гэсэн санаа оруулж хэрэглэж болох ба мэдээж "not" гэдэг үг авна.
 • I don`t suppose you know where Mary is? = I don`t think you know where Mary is?
 • I don`t suppose he`ll do anything. = I don`t suppose he`ll do anything.
 • I don`t suppose you have a Nokia phone charger here? = I don`t think you have a Nokia phone charger here?
Ямар нэгэн асуултанд хариулахдаа "suppose" гэсэн санаа агуулж байвал дараах маягаар хариулж болно.
 • Is Susan coming to this meeting? ~ -I suppose so. = I think so гэдэгтэй утга бараг ижил байна.

"Suppose" гэдэг үг "гэж бодож байна" гэсэн утгаар их хэрэглэгддэг бол "Supposed to be" гэдэг хэллэг "it is said/believed" буюу "ингэж яригддаг" "хүмүүс ийм гэдэгт итгэдэг" гэсэн санаагаар хэрэглэгддэг.

 • The new James Bond movie is supposed to be excellent. = The new James Bond movie is said to be excellent.
 • It is supposed to be the best restaurant in town. = It is said to be the best restaurant in town.

"Supposed to be" гэдэг хэллэгийн тусламжтайгаар ямар нэгэн зүйлийг хийхээр зохион байгуулсан, завдсан, ямар нэгэн зүйл болно гэж хүлээсэн үед хэрэлэдэг.
 • I`m supposed to get to work by 8. - Би 8 цаг гэхэд ажил дээрээ очсон байх ёстой.
 • John is supposed to turn off all the lights when he leaves. - Жон гарахдаа бүх гэрэлээ унтраах ёстой.
 • I`m supposed to pay my rent on the first of the month. - Би сарын эхний өдөр байрны мөнгөө төлөх ёстой.

 • I`m supposed to be there before 8 but I`m often late. - Би тэнд 8 цаг гэхэд байх ёстой ба би ихэнхдээ хоцордог
 • You were supposed to phone me. - Чи над руу утасдах ёстой байсан биз дээ
 • I`m supposed to be getting on a plane to Tokyo at this very minute. - Би яг одоо Токио руу нисэх онгоцонд сууж байх ёстой байсан.
"Not supposed to" буюу үгүйсгэсэн хэлбэр нь ихэвчлэн ямар нэгэн зүйлийг зөвшөөрөөгүй ба хориглосон гэсэн утгаар хэрэглэгддэг.
 • You`re not supposed to smoke in here. - Та энд тамхи татаж болохгүй
 • I`m not supposed to tell you. - Би танд хэлэх ёсгүй
 • We`re not supposed to use the Internet for personal reasons at work. - Бид нар Интернэтийг ажил дээрээ хувийн зорилгоор ашиглаж болохгүй.
"Suppose" гэдэг үг бас өөр утгаар хэрэглэгддэг "гээд бодоод үз дээ" "ингэвэл яахав" гэсэн утга илэрхийлдэг холбоос үгийн үүргээр хэрэглэгддэг.
 • Suppose we take the earlier train to Munich? It would give us more time there. ~ Suppose we took the plane instead? That would give us even more time. - Мюньхен уруу эрт явдаг галт тэргээр явлаа гэж бодвол бидэнд тэнд байх цаг их гарна. Харин оронд нь бас онгоцоор явлаа гэж бодоод үз тэгвэл бидэнд бүр их цаг гарна
 • There`s nobody in reception to let our visitors in. ~ Suppose I sit there until somebody comes? - Үүдэн дээр манай зочдыг хүлээж авах хэн ч байхгүй байна. Хэн нэг нь иртэл би зогсож байвал яахав?
 • I`m going to ask him for a pay increase. ~ Suppose he said "no"? What would you do? - Би түүнээс цалингаа нэмүүлэх тухай асуух гэж байгаа - Чи түүнийг үгүй гэж хэлсэн гээд бодоод үз дээ тэгвэл чи юу хийх вэ?

No comments: