Monday, June 22, 2009

Asking for the direction-Байршил асуух

Visitor-Зорчигч Policeman-Цагдаа

Visitor: Can you tell me how to reach the bank please? Банк яаж хүрэхийг хэлж өгөөч?

Policeman: Which bank? There are two: the Allied Irish Bank and the Bank of Ireland. Аль банк? 2 банк байгаа ш дээ: Ирланд Банк бас Ирландын Банк гээд.

Visitor: I have an AIB pass card and I want to withdraw money from the bank. Би AIB-ын карттай, банкнаас мөнгө авах гэсэн юм.

Policeman: You need to go to the Allied Irish Bank which is near the local shopping centre, Dunnes Stores. Чи Dunnes худалдааны төвийн дэргэдэх Allied Irish bank руу очих хэрэгтэй юм байна.

Visitor: How do I get there. I have no knowledge of this area. Яаж тийшээ очих вэ. Би энэ газрыг ерөөсөө мэдэхгүй юм байна.

Policeman: Cross the road and turn left at the other side. Walk along the footpath until you reach the traffic lights. You will see a shopping centre on the right hand side. Walk across the road and turn right after the shopping centre. Keep going straight for about 100m and the bank is to your left.

Зам хөндлөн гараад зүүн тийшээ эргээд явган хүний замаар гэрлэн дохио хүртэл яв. Тэгэхээр чи баруун гар талдаа худалдааны төв харна. Тэгээд зам хөндлөн гараад худалдааны төвийн баруун тал руу нь эргэ. Тэгээд чигээрээ ойролцоогоор 100 км явахаар банк чиний зүүн гар талд чинь байгаа.

Visitor: It sounds very complicated. How far is it from here? Маш ярвигтай юм шиг сонсогдож байх чинь. Эндээс хэр хол юм бэ?

Policeman: It"s not so complicated. It"s about five minutes walk from here. I can draw a map for you if you wish. Энэ тийм ярвигтай бишээ. Эндээс зөвхөн 5 минут л алхана. Хэрвээ чамайг хүсвэл би чамд газрын зураг дээр үзүүлье.

Visitor: Oh, I would really appreciate that . By the way will I be going North or South? Өө, тэгвэл их баярлах байна. Ингэхэд би хойд зүг рүү явах уу өмнө зүг рүү явах уу?

Policeman: You will be going northwards. You are now in the the Western part of the city and the Allied Irish Bank is situated in the North East. Here"s a rough sketch of the area. Чи хойд зүг рүү явна. Одоо чи хотын баруун хэсэгт нь байна, Allied Irish Bank бол зүүн хойно зүгт бий. Май би чамд хальт энийг зураад өглөө.

No comments: