Tuesday, June 23, 2009

It"s up to you-Чамаас л шалтгаална, чи өөрөө мэд

John

Would you like to go out to dinner or to a movie? Чи оройн хоолонд ормоор байна уу эсвэл кинонд явмаар байна уу?

Karen

Either one, it is up to you. Аль нь ч гэсэн болж л байна гэхдээ чи өөрөө мэд.

John

What would you prefer? Чамд аль нь дээр байна?

Karen

I really don"t care, I just want to get out of the house. Үнэндээ надад ерөөсөө хамаагүй ээ, гэрээс л гарч байвал.

John

Well, then how about dinner and a movie? Тэгвэл, оройн хоол кино 2-т хоёуланд нь явбал яаж байна?

Karen

That"s a great idea! Үнэхээр сайхан санаа байна шүү!

John

What time would like to go out? Хэдээс явах уу?

Karen

How about 7-ish? 7 цагийн үед яаж байна?

John

That"s cool! I"ll pick you up at 6.30 pm OK? Болж байна! Би чамайг 6.30-д очиж авъя за?

Karen

Can do. So see you soon then. Болно ш дээ. За удахгүй уулзъя.

John

OK. See you later, bye. За тэгье. Баяртай.

Karen Bye John. Баяртай John.

Explanation:

If you say that it is up to someone to do something, you mean that it is their responsibility to do it. Хэн нэгэн it is up to someone to do something гэвэл энэ нь тухайн хүнээс юу хийх нь өөрөөс нь л шалтгаална гэсэн үг юм.

Example:

The choice was up to Paula. Сонголт Paula-гаас л шалтгаалж байсан эсвэл Paula-гынх байсан.

No comments: