Monday, June 22, 2009

At the dentist-Шүдний эмч дээр

Dentist=Шүдний эмч Patient=Өвчтөн Doctor-Dr=Эмч

Patient: Hi Dr. Hyde? (Сайн байна уу Dr.Hyde?)

Dentist: So, what"s seems to be the problem today?

(Тэгэхээр ямар зовиур байна?)

Patient: Well, I just came in for a check up and a dental cleaning.

(Би шүдээ үзүүлж бас цэвэрлүүлэхээр л ирлээ.)

Dentist: Hm. Open up. Let"s take a look... (Хм. алив хараадахъя, амаа нээгээрэй.)

Dentist: Wow! I"ve never seen one like THIS before.

(Хөөх! Би ийм юм урд өмнө харж байгаагүй юм байна.)

Dentist: Hasn"t this given you any trouble? (Энэ чамд бэрхшээлтэй байгаагүй гэж үү?)

Patient: Well, the tooth has been bothering me, and it sometimes hurts when I drink something cold. Does it look that bad?

(Тиймээ, энэ шүд намайг зовоосоор л байна. Заримдаа хүйтэн юм уухад өвддөг. Эмчээ, энэ тйим аймар харагдаж байна уу?)

Dentist: Well, we"re going to remove the decay, and then we"ll either put a filling in, or if the decay is extensive, we can"t repair it, we might have to put a crown on your tooth. Or as a last resort, we may have to extract the tooth.

(Тэгэхээр. Бид хорхой идсэн шүдний чинь хорхойтсон хэсгийг цэвэрлээд ломбодох болно. Хэрэв шүдний хорхой чинь их том бол би үүнийг янзалж чадахгүй, бид шүдэн дээр чинь шүдний бүрээс тавиж магад. Үгүй бол эцсийн шийдвэр, бид магадгүй шүдийг чинь авах байх.)

Patient: Uh . . that sounds painful!
(Өө . . өвдөх юм шиг сонсогдож байна!)

Dentist: Don"t worry. I"ve done this . . . once before. Just relax.

(Битгий санаа зов. Би энийг урд нь зөндөө хийж байсан. Зүрээр л тайван байгаарай.)

Patient: Wait! Aren"t you suppose to give me something to dull the pain?

(Байж бай даа! Та надад ямар нэгэн мэдээ алдуулагч хийхгүй юм уу?)

Dentist: Oh yeah. I almost forgot. We can either use a local anesthetic or nitrous oxide. Мinimize the discomfort you might feel.

Өө тэгэлгүй яахав. Би бараг мартаж. Бид хэсэгчлэн өвчөн намдаах юм уу мэдээ алдуулагч хий ашиглаж болно. Жаахан эвгүй мэдрэмж өгч магадгүй шүү.

Patient: Put me under! I can"t stand pain, and I don"t want to know about what"s going on.

(Надад нойрсуулагч тариач! Би өвдөлтийг тэсвэрлэж чадахгүй, би юу болж байгааг мэдэрмээргүй байна.)

Dentist: If we can save the tooth with a filling, I recommend a high-strength silver alloy filling instead of a porcelain one.

(Хэрэв бид шүдний ломбыг хамгаалж чадвал, би чамд шүдний палангын оронд өндөр бат бөх чанартай мөнгөн бүрээсийг санал болгож байна.)

Patient: Okay, well whatever. Let"s get it over with. (За, аль нь ч хамаагүй. Хурдхан шиг л хийж дуусгая.)

Dentist: Okay, sweet dreams. (За, Сайхан зүүд зүүдлээрэй.)

Шүдний өвчинтөй холбоотой шинэ үгс

plaque (noun): Өвдөх, Зовиурлах (нэр үг)

cavity (noun): Шүд хорхойдох (нэр үг)

wisdom tooth (noun): Агт араа, араа (нэр үг)

decay (noun, also verb): Шүд хорхойтох (нэр үг бас үйл үг)

filling (noun): Шүд ломбодох (нэр үг)

extensive (adjective): Өргөн, Их хэмжээний (тэмдэг нэр)

crown (noun): Шүд бүрэх буюу шүдийг металаар бүрэх (нэр үг)

extract (verb): Шүд авах (үйл үг)

dull (verb, also adjective): Мэдээ алдуулах (үйл үг бас тэмдэг нэр)

local anesthetic (noun): Хэсэгчлэн өвчөн намдаагч (нэр үг)

nitrous oxide (noun): Мэдээ алдуулагч хий (нэр үг)

discomfort (noun): Таагүй байдал (нэр үг)

alloy (noun): Металийн хольц (нэр үг)

porcelain (noun): Шүдний палан (нэр үг)

injection (noun ): Тариа (нэр үг)

No comments: