Monday, June 22, 2009

A visit to the advisor-Сургуулийн зөвлөхтэй уулзахдаа

Advisor-Зөвлөх Student-Оюутан

Student: You wanted to see me? Та надтай уулзахыг хүсэж байна гэсэн үү?

Advisor: That"s right. We need to have a serious talk. Тэгсэн. Хоёулаа нэлээн ноцтой яринаа.

Student: About what? Юун тухай?

Advisor: Your attendance--or rather, lack of it. Чиний хичээлийн ирц...гээд л өөр бусад дутагдал.

Student: OK, so I"ve ditched class a few times . . . За, би хэдхэн удаа л хичээл тасалсан ...

Advisor: A few times? I"ve been told you"ve missed six out of eight times in two different classes! That"s really setting yourself up to fail.

Хэдхэн удаа? Би чамд хэлсэн байхаа 2 өөр хичээлийн 8 удаа орохоос 6-г нь тасалсан гэж! Энэ бол өөрийгөө улам л асуудалд оруулж байна гэсэн үг дээ.

Student: Oh, come on. Those classes are really boring! Ээ. Тэр хичээлүүд чинь үнэхээр уйтгартай байсан ш дээ!

Advisor: But they"re also required, so that doesn"t matter. You"re about to be in big trouble.

Тэгсэн ч гэлээ, тэд чинь орох ёстой хичээлүүд уйтгартай байна уу үгүй юу хамаагүй. Чамд өөрт чинь л дэмий юм болно доо.

Student: What"s the big deal about missing some classes? Хичээл таслах юу нь тийм их том асуудал байгаа юм бэ?

Advisor: The big deal is that you"re here on a student visa. Асуудал гэвэл чи энд оюутны визтэй шүү дээ.

Student: So? Тэгээд?

Advisor: So if you don"t attend class regularly, you won"t be a full-time student--which your visa requires. You"ll be out of status.

Тэгээд чи хичээлдээ тогтмол явахгүй бол, чи бүтэн цагаар хичээллдэг оюутан биш болоод виз чинь хүчингүй болно гэсэн үг.

Student: What are you gonna do? Turn me in to the Immigration Police? Тэгээд та намайг яах юм? Цагдаад барьж өгөх юм уу?

Advisor: Oh, of course I"ll have to report you if you continue missing your class, but I"m going to do something else first.

Өө, мэдээж чамайг хичээлдээ тогтмол суухгүй байвал барьж өгнө гэхдээ эхлээд би арай өөр нэг юм хийнэ.

Student: Like what? Юу гэж?

Advisor: Like faxing your father. Аав руу чинь факсдах ч юмуу.

No comments: