Tuesday, June 23, 2009

Knowing someone-Хэн нэгнийг мэдэх

Daniel: How do you spend your day, Helen? Helen, чи өдриййг яаж өнгөрүүлдэг вэ?

Helen: Well, on weekdays I get up around ten. Then I read the paper for an hour and have lunch at about noon.

Би ойролцоогоор 10-ын үед босдог. Тэгээд цаг сонин уншиж байгаад 12 цагийн үед өдрийн хоолоо иддэг.

Daniel: Really? What time do you go to work? Тиймүү? Хэдэн цагаас чи ажилдаа явдаг юм бэ?

Helen: I start work at three. 3 цагаас ажил эхэлдэг.

Daniel: And when do you get home at night? Тэгээд орой хэдээс гэртээ ирдэг юм?

Helen: I get home pretty late, around midnight. Нэлээн орой шүү бараг шөнийн 12 цагийн үед.

Daniel: So what do you do, exactly? Тийм үү чи яг юу хийдэг вэ?

Helen: I"m a TV announcer. Don"t you recognize me? I do the weather report on KNTV!!! Би телевизийн нэвтрүүлэгч. Намайг хараагүй юмуу? Би КNTV-гийн цаг агаарын мэдээг нэвтрүүлдэг ш дээ!!!

Daniel: Gee, I"m sorry. I don"t watch TV. Тийм үү яанаа уучлаарай, би зурагт үздэггүй болохоор.

No comments: