Thursday, June 18, 2009

Be used to, get used to

Be used to, get used to

Энэ хэллэг нь use гэдэг үгнийхээ утгаар бус өөр утгаар хэрэглэгддэг хэллэг юм. Үүнийг жишээн дээр тодорхой харцгаая

Mark is from Texas but he has lived in Alaska for three
years now. When he first went to a shop in the town, he found it very scary because he saw bears walking streets. Seeing bears in the streets was strange and scary for him because:

Марк Техасынх. Гэхдээ тэр сүүлийн 3 жилийн турш Аляскад амьдарьч байгаа . Тэр анх Аляскад ирээд гудамжинд баавгай явж байхыг хараад ихэд айж цочирдсон яагаад гэвэл:
He wasn`t used to it.
Тэр ийм зүйлд дасаагүй байсан
He wasn`t used to seeing bears in the streets
Тэр гудамжинд баавгай явж байхыг харж дасаагүй байсан
But after some time, such sights became less strange.

гэвч хэсэг хугацааны дараа энэ тиймч сүртэй асуудал биш болсон. Учир нь
He got used to seeing bears in the streets

Тэр үүнд дассаж эхэлсэн
Now after three years, it`s no problem for Mark:
Одоо энэ түүний хувьд ямар ч асуудал биш
He is used to driving and seeing bears in the streets. Тэр үүнд дассан

I`m used to something = энэ хэллэг нь ямар нэгэн зүйлийг хийж дассан сурсан гэсэн санаа агуулдаг хэллэг юм.

Frank lives alone. He doesn`t mind this because he has lived alone for 15 years. It is not
strange for him. He is used to living alone.
- Фрэнк ганцаараа амьдардаг. Тэр 15 ганцаараа амьдарсан болохоор үүнийг тоодоггүй ба энэ түүний хувьд шинэ зүйл биш. Тэр ганцаараа амьдраад дасчихсан.

• I bought some new shoes. They felt a bit strange at first because
I wasn`t used to them. - Би шинэ гутал авсан. Урьд нь огт өмсөж дасаагүй гутал байсан тул жаахан сонин санагдсан.

Our new flat is on a very busy street. I expect we`ll get used to the noise, but at the
moment it`s very disturbing.
- Манай шинэ байшин маш их хөл хөдөлгөөнтэй гудамжинд байдаг. Энэ их дуу чимээнд нь дасах байх гэж би бодож байна. Гэхдээ одоохондоо үнэхээр уур хүрмээр байна.

• Diane has a new job. She has to get up much earlier now than before - at 6.30. She finds this difficult because she isn`t used to getting up so early.

• Brenda`s husband is often away from home. She doesn`t mind this. She is used to him being away.

be/get used гэсэн хэллэгний араас юунд дасах тухай ярьж байдаг тул нэр үг юм уу үйлт нэрийн одоо цагийн хэлбэр хэрэглэнэ. Үйл үгийн хувираагүй хэлбэрийг хэрэглэдэггүй

She is used to driving on the left :"she is used to drive" гэж хэлдэггүй.

"I am used to..." гэж хэрэглэж байгаа тохиолдолд энэ "to" нь үйл үгийн хувираагүй хэлбэрийн "to" биш харин чиглэсэн зүйл илэрхийлдэг угтвар үг юм.

• Jane had to get used to driving on the left, - Жэйн замын зүүн талаар машин барьж сурах шаардлагатай болсон.

Анхаар! I am used to doing (be/get used to) гэсэн хэллэгийг I used to do гэсэн хэллэгтэй андуурч болохгүй.

I am used to (doing) something = ямар нэгэн зүйл хийж дассан сурсан гэсэн хэллэг.

• I am used to the weather in this country. - Би энэ орны цаг агаарт дассан.
• I am used to driving on the left because I`ve lived in Britain for a long time. - Би Англид удаан амьдарсан болохоор замын зүүн талаар машинаа бариад дасчихсан.

I used to do something = би ямар нэгэн зүйлийг өнгөрсөнд байнга хийдэг байсан одоо хийхээ больсон гэсэн хэллэг.

I used to drive to work every day, but these days I usually go by bike. - Би ажил уруугаа машинаар явдаг байсан гэхдээ одоо би дандаа дугуйгаар явдаг.

• We used to live in a small village, but now we live in London. - Бид жижигхэн тосгонд амьдардаг байсан гэхдээ одоо бид Лондонд амьдардаг.

No comments: