Thursday, March 10, 2011

ЭС ТУХАЙЛАХ ЯЛГАЦ ГИШҮҮН (А, AN) (The indefinite article)

Англи хэлний дүрэм №2
ЭС ТУХАЙЛАХ ЯЛГАЦ ГИШҮҮН (А, AN)
(The indefinite article)
1. a : гийгүүлэгчээр эхэлсэн үгийн ємнє : a boy, a lady, a European

2. an : эгшгээр эхэлсэн үгийн ємнє : an animal, an english book,
мєн үл дуудагдах h-ээр эхэлсэн үгийн ємнє : an hour, an heir, an honour эхний үе нь єргєлтгүй үгийн h-ийн ємнє : an historian

· Анх яригдаж байгаа ба зєвхєн ганц тоонд байгаа тоологдох нэрийн ємнє : I have a pen. I see a dog.

- Нэг тєрєл зүйлийн юмыг нєгєєгєєс нь ялгахын тулд : a dof is domestic animal. ("нохой" гэсэн ерєнхий утгаар)

· Мэргэжил, үндэстэн, шашинтан бол : my brother is a painter, he is an englishman, she became a Protestant
гэвч : the title of (doctor), the rank of (general), the dignity of (senator)-ийн дараа эс тухайлах ялгац гишүүнгүй байна.

· Хэмжээ, жин, цаг, тоолол бол : four shillings a yard, sixpence a pound, twice a year, four times a day


· Тоо хэмжээ заасан тодорхой үгийн ємнє : a million, a thousand, a dozen, a couple, a little


Санамж : "а" - нь half, such, quite, many (зарим нэг), rather, what - ийн ард байна : half a dozen - 6 ширхэг, such a good story - тийм сайн єгүүллэг.
"а" - нь as, so, too, how, however - ээр холбогдсон хавсрал нэрийн ард байна : as good a swimmer as I am - над шиг сайн сэлдэг хVн ; to heavy a weight - дэндүү хүнд жин ; too difficult a task - маш хэцүү даалгавар

No comments: