Wednesday, May 8, 2013

Words /grow, give, tell, lose, keep, carry/

Grow - өсөх, ургах
wheat - улаан буудай /ургах/
beard -  сахал /ургах/
5 centimetres - 5 см-р /өсөх/
older - хөгшрөх
together - хамтдаа /өсөх/

Give - өгөх, хийх
advice - зөвлөгөө /өгөх/
a party - үдэшлэг /хийх/
information - мэдээлэл  /хийх/
a lift - хүргэж /өгөх/
love/best wishes - хайр /өгөх/

Tell - хэлэх, ярих
a lie - худлаа /хэлэх/
the truth - үнэнийг/хэлэх/
a story - түүх өгүүлэх
prayers - залбирал/хэлэх/
a joke - онигоо /ярих/

Lose - хаях, алдах
weigh - жин хаях
money - мөнгөө алдах
the way - замаа алдах
the match - тэмцээнд ялагдах
consciousness - ухаанаа алдах

Keep - хадгалах
a promise - амалсандаа хүрэх
the peace - энхийг сахиулах
the change - хариултаа өөртөө үлдээх
a secret - нууцыг хадгалах
in touch - холбоотой байх

Carry - авчрах, тээвэрлэх
passenger - зорчигч тээвэрлэх
the victory - ялалт авчрах
cargo - ачаа тээвэрлэх
baby  - хүүхэд тэврэх
virus - вирус тээх

1 comment:

Anonymous said...

would you mind teaching next lesson